• Ostatnia zmiana 04.02.2017 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Sądowej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n med. Michał Szeremeta

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Anna Urszula Bondar

  e-mail: zajko.ania@gmail.com

  tel.: 733-680-644

   

  Lista członków:

   

  1. Anna Urszula Bondar, lekarski IV rok
  2. Maciej Janica, lekarski V rok
  3. Karolina Lomperta, lekarski V rok

  4. Magdalena Szczypek, lekarski V rok

  5. Petra Drobuliakova, lekarski V rok
  6. Ewelina Mironiuk, lekarski V rok

  7. Ewelina Niewińska, Lekarski V rok

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. Marcin Moniuszko

   

  Opiekun Koła:

   

  dr hab. Marcin Moniuszko

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Izabela Popławska-Taborada, lekarski IV rok

  e-mail: iptaborda@gmail.com

  tel.: 600334988

   

  Profil prac naukowych:

   

  -medycyna regeneracyjna (ocena potencjału regeneracyjnego organizmu, sposoby mobilizacji i praktyczne wykorzystanie komórek macierzystych w terapiach doświadczalnych)
  -immunoregulacja (immunologia nowotworów; modulujący wpływ czynników chemicznych na wybrane elementy komórkowej i humoralnej odpowiedzi immunologicznej; ocena wybranych elementów naturalnej i adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej u pacjentów z alergią)

   

  Praca praktyczna:

   

  -hodowle i ko-hodowle komórkowe
  -cytometria przepływowa (ocena fenotypu i stanu aktywacji komórek; ocena produkcji cytokin; testy żywotności; ocena cyklu komórkowego i proliferacji aktywowanych komórek)
  -testy immunoenzymatyczne
  -ilościowy PCR

   

  Lista członków:

   

  1. Izabela Popławska-Taborda – analityka medyczna V rok
  2. Magdalena Maciaszek – analityka medyczna V rok
  3. Karolina Kiśluk – lekarski V rok
  4. Martyna Muśko – lekarski V rok
  5. Emil Grochowski – lekarski V rok
  6. Michał Sosnicki – lekarski V rok
  7. Paulina Jabłońska – lekarski VI rok
  8. Dawid Groth – lekarski VI rok
  9. Anna Krętowska – lekarski I rok