• Ostatnia zmiana 30.01.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe "Napromieniowani" przy Zakładzie Radiologii

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Urszula Łebkowska

   

  Opiekun Koła:

   

  mgr Elwira Kuderewska-Gawarecka

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Urszula Piórkowska, elektroradiologia, elektroradiologia II rok II stopnia

  e-mail: ulapiorkowska@wp.pl

  tel.: 515 154 685

   

  Profil prac naukowych:

   

  Zainteresowania SKN dotyczą szeroko pojętej radiologii, ochrony radiologicznej oraz tematów związanych z promieniowaniem.

   

  Dodatkowa działalność:

   

  Udział w 24. Pikniku Naukowym 8-9.05.21r. - SKN przygotowało film pt. "Promieniowanie wokół nas"

   

  Lista członków:

   

  1. Krulikowska Matylda, elektroradiologia II rok II st
  2. Lafleur Jakub, elektroradiologia  II rok II st
  3. Łopuska Magda, elektroradiologia II rok II st
  4. Mezhidov Bersan, elektroradiologia  I rok II st
  5. Piórkowska Urszula, elektroradiologia II rok II st
  6. Sawicki Michał, elektroradiologia II rok I st
  7. Sobocińska Aleksandra, elektroradiologia I rok II st
  8. Stolarska Aleksandra, elektroradiologia II rok I st
  9. Stypułkowska Katarzyna, elektroradiologia II rok II st
  10. Szymański Kamil, elektroradiologia II rok II st
  11. Urban Mateusz, elektroradiologia II rok II st
  12. Zaborska Aleksandra, elektroradiologia  II rok I st 

   

  Publikacje 
   

  "Analiza stanu wiedzy na temat elektrowni jądrowych oraz ochrony radiologicznej w Polsce." Urszula Piórkowska*, Szymański Kamil*, Stypułkowska Katarzyna*, Kuderewska-Gawarecka Elwira, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, 2021, s. 692-707, 20 pkt

  "Diagnostyka obrazowa u kobiet w ciąży", Czyżak Klaudia*, Łopuska Magda*, Sobocińska Aleksandra*, Kuderewska-Gawarecka Elwira, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, 2021,  s. 383-397, 20 pkt

  "Badania obrazowe stosowane w diagnostyce mózgu", Stolarska Aleksandra*, Kuderewska-Gawarecka Elwira, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, 2021, s. 681-691, 20 pkt, 

  „Czy tomografia dwuenergetyczna to przyszłość w diagnostyce chorób serca?”, Szymański Kamil*, Krulikowska Matylda*, Kuderewska-Gawarecka Elwira, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, 2021, s. 708-721, 20 pkt

   

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  "Analiza stanu wiedzy na temat elektrowni jądrowych oraz ochrony radiologicznej w Polsce ", Urszula Piórkowska*, Szymański Kamil*, Stypułkowska Katarzyna*, Kuderewska-Gawarecka Elwira, I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Białystok, 24.04.2021, Kamil Szymański
  "Diagnostyka obrazowa u kobiet w ciąży", Czyżak Klaudia*, Łopuska Magda*, Sobocińska Aleksandra*, Kuderewska-Gawarecka Elwira, I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Białystok, 24.04.2021, Magda Łopuska
  "Badania obrazowe stosowane w diagnostyce mózgu", Stolarska Aleksandra*, Kuderewska-Gawarecka Elwira, I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Białystok, 24.04.2021, Aleksandra Stolarska
  „Czy tomografia dwuenergetyczna to przyszłość w diagnostyce chorób serca?”, Szymański Kamil*, Krulikowska Matylda*, Kuderewska-Gawarecka Elwira, I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Białystok, 24.04.2021, Kamil Szymański