• Ostatnia zmiana 05.01.2022 przez Administrator UMB

  Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług

   

  Adres

  Białystok ul. Mickiewicza 2C
  tel. (85) 748 55 40

  agu@umb.edu.pl

  Kierownik

  mgr Anna Krukowska
  pokój nr 158, tel. (85) 748 55 43

  anna.krukowska@umb.edu.pl

  Samodzielny Referent

  mgr Marek Walendziuk
  pokój 169, tel. (85) 686 52 03

  marek.walendziuk@umb.edu.pl

  • Usługi zlecane na zewnątrz
  • Usługi telekomunikacyjne

  Specjalista

  mgr Urszula Brańska
  pokój 173, tel./fax (85) 748 56 14

  urszula.branska@umb.edu.pl

  Administrator budynków:

  • Pałac, Aula Magna,
  • Collegium Universum
  • Collegium Primum
  Specjalista

  mgr Sławomir Przechocki
  pokój 169, tel./fax (85) 748 55 41

  slawomir.przechocki@umb.edu.pl

  Administrator budynków:

  • ul. M. Skłodowskiej-Curie 7A
  • ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
  • ul. Mieszka I 4b
  • ul. Waszyngtona 13 (Collegium Pathologicum)
  • ul. Szpitalna 37
  • ul. Szpitalna 30 (CSM)
  Specjalista

  mgr inż. Sebastian Sochoń

  tel. (85) 686 50 01

  • Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu
  • Budynek Centrum Symulacji Medycznej
  • obsługa audiowizualna
  • obsługa parkingów
  Starszy Referent

  Adrian Szczyglewski
  pokój 166 tel. (85) 748 58 30

  adrian.szczyglewski@umb.edu.pl
  Budynek Euroregionalnego Centrum Farmacji

  • obsługa audiowizualna
  • obsługa parkingów
  Starszy Referent

  mgr Maja Żukowska

  pokój 169 tel. (85) 748 55 40

  maja.zukowska@umb.edu.pl

  • naprawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego
  • ubezpieczenia
  • przesyłki kurierskie
  Samodzielny referent

  mgr Piotr Talarczyk
  pokój 173, tel./fax (85) 748 54 52

  piotr.talarczyk@umb.edu.pl

  • Kasacje, utylizacja, umowy wynajmu dotyczące Hali Sportowej
  Starszy Referent

  mgr inż. Aleksandra Wasilewska
  pokój 165, tel. (85) 748 55 32
  aleksandra.wasilewska@umb.edu.pl

  • usługi badawcze
  Samodzielny Referent

  Anna Malesza
  pokój 173, tel./fax (85) 748 56 21

  • Podatek od nieruchomości
  • Umowy najmu i dzierżawy

  Elektroakustyk

  Tadeusz Kozak
  tel. (85) 748 54 96

  • Pałac (Aula Magna)

  Naprawa i konserwacja aparatury medycznej  

  Elektromedyk

  Sławomir Brański - pokój 174

  mgr inż. Aleksander Chojnacki

  mgr inż. Dariusz Stelmachowicz

  pokój 170, tel. (85) 748 55 42 

  Druki do pobrania

   

   

  Wnioskowanie o zakup towarów i usług