• Ogłoszenia

  Dwuletni dostęp do kilku zagranicznych czasopism medycznych sfinansowano ze środków NAWA

  19.03.2020 11:32
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykupił 2-letni dostęp do kilku renomowanych, zagranicznych czasopism naukowych. Czasopisma te poszerzą zasoby Biblioteki UMB, gwarantując dostęp do wysokiej jakości zagranicznej literatury naukowej. Tematyka czasopism dotyczy głównie medycyny – diabetologii, kardiologii prewencyjnej, nefrologii czy chorób odzwierzęcych.

   

  Lista czasopism obejmuje poniższe tytuły:

  1. Kidney International

  2. European Journal of Preventive Cardiology

  3. Vector-Borne and Zoonotic Diseases

  4. The FASEB Journal

  5. Diabetes Care

  6. Diabetes

   

  Zakup dostępu do renomowanych czasopism naukowych jest realizowany w ramach projektu finansowanego z programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”, tj.  „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”. 

   

  Za koncepcję i przygotowanie projektu odpowiada Dział Współpracy Międzynarodowej UMB, a nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje dr hab. Tomasz Hryszko, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej.

   

  Możliwość korzystania z wszystkich, powyższych czasopism będzie aktywna do 31.12.2021 r. Czasopisma są dostępne na stronie Biblioteki Głównej UMB poprzez Wyszukiwarkę E-zasobów. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z uzyskaniem dostępu, prosimy o bezpośredni kontakt z Biblioteką UMB.

   

  Zachęcamy do korzystania z powyższych czasopism naukowych.

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

   

  Powrót