• Ogłoszenia

  Ghent University szkoli pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej

  26.11.2021 10:59
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej i Frederik De Decker z Ghent University

   

  Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej na czele z kierownikiem dr. Tomaszem Maliszewskim uczestniczą w pierwszej edycji jednodniowych warsztatów współpracy międzynarodowej online, zorganizowanej przez najwyżej notowaną w rankingach belgijską uczelnię – Ghent University.

   

  Trenerem prowadzącym szkolenie jest Pan Frederik De Decker, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą z Ghent University, w którym zatrudnionych jest 33 pracowników. Pan De Decker jest również absolwentem tej belgijskiej uczelni. Kwestią umiędzynarodowienia uczelni zajmuje się od 25 lat, pracując w kilku instytucjach szkolnictwa wyższego w Belgii. Członek kilku organów doradczych (m.in. the Flemish Interuniversity Council), prelegent licznych konferencji międzynarodowych o tematyce internacjonalizacji uczelni. Ekspert, zaangażowany w realizację wielu projektów międzynarodowych.

   

  Ghent University to najwyżej notowana belgijska uczelnia w Rankingu Shanghajskim. W ogólnym rankingu, sklasyfikowano ją jako 71. uczelnię na świecie. Uczelnia oferuje ponad 200 kierunków studów, na 11 wydziałach. Spośród 49 000 studentów, aż 6 800 to studenci zagraniczni (14%). Z kolei 12% pracowników stanowią osoby nieposiadające belgijskiego obywatelstwa.

   

  Program szkolenia zamkniętego jest „szyty na miarę” i uwzględnia potrzeby działu i uczelni w zakresie intensyfikacji procesu umiędzynarodowienia uczelni. Podczas sześciogodzinnego szkolenia podejmowane są m.in. takie tematy jak obsługa studentów, doktorantów i pracowników zagranicznych, wielokulturowość, mobilności międzynarodowe, relacje z absolwentami zagranicznymi, promocja zagraniczna, program Erasmus+ i realizacja projektów międzynarodowych, dobre praktyki związane z wyjazdami zagranicznymi, umowy bilateralne, rankingi międzynarodowe i akredytacje czy umiędzynarodowienie programów studiów. Na koniec szkolenia przewidziana jest dyskusja.

   

  Wskazówki płynące ze szkolenia zostaną wzięte pod uwagę podczas planowania dalszych działań, mających na celu wzrost współpracy międzynarodowej, a także wzmocnienie potencjału do obsługi cudzoziemców.

   

  Druga edycja warsztatów, którą przeprowadzi inna wysoko umiędzynarodowiona uczelnia zagraniczna odbędzie się w 2022 r. Realizacja obu edycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Wszystkie drogi prowadzą na UMB. Nowoczesne narzędzia rozwoju promocji zagranicznej i wykorzystanie technologii IT w budowie potencjału Uczelni”.

   

  Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020).

   

  NAWA

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Powrót