• Aktualności

  Władze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2020-2024

  01.09.2020 11:05
  Autor: Administrator UMB

   

  Mamy zaszczyt przedstawić Władze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w kadencji 2020-2024.

  REKTOR

  prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski

  PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU

  prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  PROREKTOR DS. KLINICZNYCH I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

  prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł

  https://www.umb.edu.pl/wladze-rektorskie

  WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGI I ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM/KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

  DZIEKAN/ DZIEKAN KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

  prof. dr hab. Irina Kowalska

  PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

  prof. dr hab. Anna Maria Wasilewska

  PRODZIEKAN DS. ROZWOJU I NAUCZANIA ANGLOJĘZYCZNEGO

  prof. dr hab. Tomasz Hryszko

  PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PROGRAMÓW STUDIÓW I ODDZIAŁU STOMATOLOGII

  prof. dr hab. Teresa Urszula Sierpińska

  PRODZIEKANI DS. EWALUACJI I NAUKI

  prof. dr hab. Karol Adam Kamiński

  dr hab. Anna Monika Moniuszko-Malinowska

  WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ/KOLEGIUM NAUK FARMACEUTYCZNYCH

  DZIEKAN/DZIEKAN KOLEGIUM NAUK FARMACEUTYCZNYCH

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

  dr Anna Gromotowicz-Popławska

  PRODZIEKAN DS. ROZWOJU

  dr hab. Katarzyna Socha

  PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I PROGRAMÓW STUDIÓW

  prof. dr hab. Milena Izabela Dąbrowska

  PRODZIEKANI DS. EWALUACJI I NAUKI

  prof. dr hab. Jerzy Aleksander Pałka

  dr Bartłomiej Grzegorz Kałaska

  WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU/KOLEGIUM NAUK O ZDROWIU

  DZIEKAN/DZIEKAN KOLEGIUM NAUK O ZDROWIU

  prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski

  PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

  prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz

  PRODZIEKAN DS. ROZWOJU

  prof. dr hab. Halina Car

  PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I PROGRAMÓW STUDIÓW

  dr hab. Mateusz Cybulski

  PRODZIEKANI DS. EWALUACJI I NAUKI

  prof. dr hab. Bożena Dobrzycka

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

  https://www.umb.edu.pl/wladze_dziekanskie

  Powrót