Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Władze Rektorskie.
  • Ostatnia zmiana 22.08.2023 przez Administrator UMB

    Władze Rektorskie

     

    REKTOR

     
     prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski 
     

    prof. dr hab. Adam J. Krętowski

    tel. 85 748 54 04
    e-mail: rektor@umb.edu.pl

     
       

    PROREKTOR
    ds. Kształcenia

    PROREKTOR
    ds. Nauki i Rozwoju

    PROREKTOR 
    ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

     prof. dr hab. Adrian Chabowski prof. dr hab. Marcin Moniuszko prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł

    prof. dr hab. Adrian Chabowski

    tel. 85 748 54 09
    e-mail: dzss@umb.edu.pl

    prof. dr hab. Marcin Moniuszko

    tel. 518 526 796
    e-mail: biuroprorektora@umb.edu.pl

     

    prof. dr hab. Janusz B. Dzięcioł

    tel. 85 748 54 06
    e-mail: prorektorkl@umb.edu.pl