Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Władze Rektorskie.
 • Ostatnia zmiana 22.08.2023 przez Administrator UMB

  Władze Rektorskie

   

  REKTOR

   
   prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski 
   

  prof. dr hab. Adam J. Krętowski

  tel. 85 748 54 04
  e-mail: rektor@umb.edu.pl

   
     

  PROREKTOR
  ds. Kształcenia

  PROREKTOR
  ds. Nauki i Rozwoju

  PROREKTOR 
  ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

   prof. dr hab. Adrian Chabowski prof. dr hab. Marcin Moniuszko prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  tel. 85 748 54 09
  e-mail: dzss@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  tel. 518 526 796
  e-mail: biuroprorektora@umb.edu.pl

   

  prof. dr hab. Janusz B. Dzięcioł

  tel. 85 748 54 06
  e-mail: prorektorkl@umb.edu.pl