• Ostatnia zmiana 01.09.2020 przez Administrator UMB

  Władze Rektorskie

   

   

  REKTOR

   
    prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski  
   

  prof. dr hab. Adam J. Krętowski

  tel. 85 748 54 04
  e-mail: rektor@umb.edu.pl

   
       

  PROREKTOR
  ds. Kształcenia

  PROREKTOR
  ds. Nauki i Rozwoju

  PROREKTOR
  ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

   prof. dr hab. Adrian Chabowski  prof. dr hab. Marcin Moniuszko  prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  tel. 85 748 54 09
  e-mail: dzss@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  tel. 85 748 55 14
  e-mail: dre@umb.edu.pl
  e-mail: dzialnau@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Janusz B. Dzięcioł

  tel. 85 748 54 06
  e-mail: prorektorkl@umb.edu.pl