• Aktualności

  Komunikat dotyczący wnoszenia opłat na rachunek bankowy

  10.09.2020 20:28
  Autor: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Komunikat :

  Dotyczy studentów, doktorantów, kursantów itp.

  Opłaty za usługi edukacyjne nie będą przyjmowane w kasie UMB.

  Płatności należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy studenta - dostępny przez wirtualny dziekanat.
  W przypadku braku konta indywidualnego opłaty należy wnosić na rachunek podstawowy UMB - Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392 wraz z tytułem pozwalającym na identyfikację osoby i rodzaju wnoszonej opłaty

  Powrót