Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Schorzenia „prawego serca” – konferencja kardiologiczna.
 • Ostatnia zmiana 19.12.2013 przez Medyk Białostocki

  Schorzenia „prawego serca” – konferencja kardiologiczna

  Na początku listopada w Białymstoku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Do naszego miasta przyjechali najlepsi kardiolodzy z całego kraju.

  Schorzenia „prawego serca”, krążenie płucne, przez długi czas było zaniedbywaną dziedziną kardiologii

  Schorzenia „prawego serca”, krążenie płucne, przez długi czas było zaniedbywaną dziedziną kardiologii. Uwaga badaczy oraz kardiologów praktyków kierowała się ku chorobom „lewego serca”, szczególnie chorobie wieńcowej, wadom zastawkowym, problematyce nadciśnienia tętniczego. Tymczasem krążenie płucne bardzo często ponosi skutki schorzeń lewego serca, a nadciśnienie płucne jest stanem klinicznym towarzyszącym wielu chorobom nie tylko kardiologicznym. Pojawić się może u chorych z chorobami tkanki łącznej, szczególnie z twardziną, w przebiegu schorzeń układu oddechowego, u pacjentów dializowanych, chorych na AIDS, w niektórych schorzeniach hematologicznych. Z kolei zatorowość płucna zwana przez niektórych „cichym mordercą” oraz jej późna, groźna  konsekwencja - zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne jest znacznie rzadziej rozpoznawane niż w rzeczywistości występuje.

  Konferencja zgromadziła około 190 uczestników, przede wszystkim kardiologów, ale także kardiochirurgów, reumatologów z całego kraju. Wśród ponad 20 zaproszonych wykładowców i prowadzących sesje znaleźli się najznamienitsi specjaliści w tej dziedzinie, w tym autorzy europejskich zaleceń dotyczących nadciśnienia płucnego i zatorowości płucnej. Byli to między innymi profesorowie Adam Torbicki, Piotr Pruszczyk, a także prof. dr hab. Piotr Hoffman, Piotr Podolec, Jerzy Lewczuk - kardiolodzy, prof. dr hab. Andrzej Biederman i dr Jacek Wojarski - kardiochirurdzy, prof. dr hab. Jerzy Windyga - hematolog.

  Wiodące tematy konferencji dotyczyły diagnostyki i terapii tętniczego nadciśnienia płucnego oraz zatorowości płucnej. Odbyło się w sumie 10 sesji naukowych. Podczas sesji pt. „Kogo i kiedy kwalifikować do cewnikowania prawego serca” dyskutowano na temat pułapek diagnostyki hemodynamicznej nadciśnienia płucnego. Kilka sesji dotyczyło najnowszych osiągnięć terapeutycznych. Przedstawiano rezultaty najnowszych badań klinicznych dotyczących przełomowych leków, które już wkrótce zostaną wprowadzone na rynek. Należą do nich Riociguat - bezpośredni stymulator cyklazy guanylowej (cGMP), niezależny od tlenku azotu (badanie Chest-1) - w leczeniu zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego oraz Macitentan antagonista receptorów A i B endoteliny-1 (badanie SERAFIN) i Selexipag doustny nieprostanoidowy agonista receptora prostaglandynowego (badanie Griphon III) w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Omawiano trudności i nierozwiązane problemy chorych z TNP w Polsce.

  Nowością w tym roku było połączenie krótszych niż zwykle wykładów z prezentacją odpowiednio dobranych przypadków, położenie szczególnego nacisku na dyskusję, wymianę doświadczeń. Na uwagę zasługiwała m. innymi sesja interdyscyplinarna: kardiologiczno-reumatologiczna, gdzie profesorowie Stanisław Sierakowski oraz Anna Fijałkowska moderowali sesję dotyczącą chorych z twardziną i nadciśnieniem płucnym. Znakiem czasu było przeprowadzenie dwóch wykładów dzięki telemostowi: prof. Walter Haefeli z Heidelbergu: „Impact of co-medication on PAH therapies: from toxicity to suboptimal clinical effect” oraz prof. Joanny Pepke-Zaba z Cambridge: „Kwalifikacja do endarterektomii płucnej, rola telemedycyny”. 

  No i na koniec - dlaczego taka właśnie konferencja naukowa odbywa się w Białymstoku? Powodów jest kilka. Od blisko dekady Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku bardzo aktywnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej oraz zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego stając się ośrodkiem referencyjnym dla regionu północno-wschodniej Polski. Podobnie jak w przypadku tętniczego nadciśnienia płucnego: od 2008 roku jako jedyny ośrodek uczestniczymy w programie terapeutycznym NFZ leczenia tej rzadkiej, lecz bardzo ciężkiej choroby, obarczonej wysoką śmiertelnością. Nasza aktywność została zauważona. Od chwili powstania Sekcji Krążenia Płucnego w 2010 roku (jest to najmłodsza sekcja PTK) aż dwie osoby z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: prof. Bożena Sobkowicz, jako przewodnicząca sekcji, oraz dr hab. Karol Kamiński, jako członek pierwszego zarządu, tworzyły jej wizerunek. Wielu młodych naukowców naszej kliniki znalazło w problematyce nadciśnienia płucnego ujście dla swojej energii i ciekawości badawczej. Ze zgromadzonego materiału chorych powstają prace doktorskie (jedna już obroniona) oraz ciekawe, pionierskie publikacje.

  Podsumowując, było to dla nas wszystkich niezapomniane wydarzenie naukowe, okazja do wymiany doświadczeń, a także nawiązania kontaktów interdyscyplinarnych.

  Prof. Bożena Sobkowicz

   

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.