Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UMB na „COFUND Beneficiaries Day” w Brukseli.
 • Ostatnia zmiana 17.08.2017 przez Medyk Białostocki

  UMB na „COFUND Beneficiaries Day” w Brukseli

  7 czerwca w Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie beneficjentów konkursu COFUND finansowanego w ramach „Działań Marii Skłodowskiej-Curie” z Programu Ramowego Horyzont 2020. UMB na tym spotkaniu reprezentowały dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska oraz Maria Szlachta.

  W trakcie wydarzenia zostały przedyskutowane aspekty dotyczące widoczności projektów, inicjatywy EURAXESS, raportowania i zmian w Umowie Grantowej, kwestii finansowych, zarządzania projektem, audytów, kwestii etycznych oraz praw własności intelektualnej. Odbyły się też spotkania z oficerami projektowymi, urzędnikami z Komisji Europejskiej, którzy będą zajmować się wsparciem beneficjentów i nadzorowaniem realizacji projektów.

  Projekt Impress pt. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki” - będzie realizowany na UMB przez 5 lat. Nabór na studia doktoranckie (1 marca 2018 - 31 maja 2018) będzie otwarty dla początkujących naukowców, czyli osób bez stopnia naukowego doktora, mających nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w momencie rekrutacji. Kandydaci będą musieli spełnić wymagania narzucone przez KE, m.in. kryterium mobilności - w ciągu trzech ostatnich lat początkujący naukowiec nie może przebywać dłużej niż 12 miesięcy w Polsce (praca, studia). Przewiduje się rekrutację na 4-letnie studia doktoranckie i zatrudnienie 15 początkujących naukowców z całego świata.

  Doktoranci będą prowadzili badania naukowe w kilku dziedzinach, w tym w onkologii, kardiologii, chorobach metabolicznych, chorobach neurodegeneracyjnych, medycynie regeneracyjnej, biologii molekularnej, genetyce, metabolomice, lipidomice, proteomice i immunologii. Połączenie tych dyscyplin z nowoczesnymi technikami biostatystycznymi i bioinformatycznymi przyczyni się do uzyskania danych, które będą mogły być wykorzystywane do poprawy diagnostyki i terapii w medycynie spersonalizowanej. Projekt zakłada wizyty badawcze i szkolenia w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, które są organizacjami partnerskimi w projekcie. Opiekunami doktorantów podczas wizyt badawczych będą wybitni naukowcy z kilku krajów Europy, m.in. z Niemiec (Heidelberg University), Belgii (Hasselt University) czy Hiszpanii (San Pablo University CEU i Fundación CNIC Carlos III ). Początkujący naukowcy będą mogli odbyć zajęcia praktyczne w przemyśle, u partnerów projektu, czyli Agilent Technologies, deCODE genetics, ideas4biology oraz Warsaw Genomics.

  Absolwenci studiów doktoranckich otrzymają stopień doktora nauk medycznych lub farmaceutycznych.

  Całkowity koszt projektu to 3 616 560 euro.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.