Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ebola. Czego się boimy?.
 • Ostatnia zmiana 31.12.2014 przez Medyk Białostocki

  Ebola. Czego się boimy?

  Wzorem lat ubiegłych Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej Uniwersytetu Medycznego wraz z dyrekcją Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej zorganizowali w dniu 4 listopada 2014 r. już IV Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe pt. „Aspekty diagnostyczne i epidemiologiczne w zakażeniach wirusem EBV (Ebola)”, które odbyło się w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku.

  Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni pracownicy pionu diagnostycznego (diagności laboratoryjni i  mikrobiolodzy), dyrektorzy szpitali klinicznych z Białegostoku oraz przedstawiciele zespołów zakażeń szpitalnych.

  Celem spotkania było m.in.: zapoznanie się z naturą biologiczną wirusa Ebola, chorobotwórczością i epidemiologią zakażeń, zapoznanie się z zasadami diagnostyki laboratoryjnej chorych podejrzanych o zakażenie wirusem Ebola, zapoznanie się z przepisami i zasadami transportu materiałów biologicznych w kierunku diagnostyki obecności wirusa Ebola.

  Specjaliści z zakresu zakażeń szpitalnych, diagnostyki i epidemiologii wygłosili wykłady:

  „Czy grozi nam epidemia gorączki Ebola” -  dr n. med. Paweł Grzesiowski, prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń w Warszawie, Specjalistyczny  Szpital im. Św. Zofii w Warszawie;

  „Zasady laboratoryjnej diagnostyki pacjentów zakażonych wirusem Ebola” - prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski, krajowy konsultant w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej;

  „Praktyczne procedury zapobiegania szerzeniu się wirusa Ebola w placówkach medycznych” - mgr Anna Ziółko, Narodowy Instytut Leków;

  „Wytyczne głównego inspektora sanitarnego Polski dotyczące postępowania w zakresie diagnostyki wirusem Ebola” - dr n. med. Agnieszka Bajguz, kierownik Sekcji Badań Epidemiologiczno-Klinicznych, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.

  Spotkanie miało charakter edukacyjno-informacyjny i było skierowane do diagnostów laboratoryjnych oraz członków zespołów zakażeń szpitalnych z regionu.

  Dr hab. Paweł Sacha

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.