Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika otolaryngologii UMB po 63 latach.
 • Ostatnia zmiana 27.01.2016 przez Medyk Białostocki

  Klinika otolaryngologii UMB po 63 latach

  Z okazji otwarcia nowej siedziby Kliniki Otolaryngologii UMB, odbyło się posiedzenie Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, któremu przewodniczył prof. Marek Rogowski, kierownik kliniki.

  Poza wykładem historycznym przygotowanym przez prof. Stanisława Chodynickiego i dr Jolantę Dobko, doc. Jan Pietruski przedstawił osiągnięcia prof. Jana Miodońskiego. Profesor kierował Kliniką Otolaryngologiczną UJ, został aresztowany podczas Sonderaktion Krakau i przebywał w obozie od listopada 1939 do grudnia 1940 r. Był wybitnym otolaryngologiem, pionierem operacji poprawiających słuch, członkiem PAU i PAN, posłem na Sejm, a także erudytą i humanistą.

  Z kolei prof. Ewa Olszewska omówiła konsensus Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii (EAOiN) dotyczący perlaka. Poza autorką prezentacji, w przygotowaniu rekomendacji w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego z perlakiem (definicja i klasyfikacja, definicja chirurgiczna, patogeneza, kieszonka retrakcyjna, chirurgia i badania obrazowe) uczestniczyli profesorowie reprezentujący europejskie ośrodki akademickie (Armagan Incesulu - Turcja, Holger Sudhoff - Niemcy, Mathew Yung - Wielka Brytania, Jef Mulder - Holandia i Erwin Offieciers - Belgia). Przewodniczącym europejskiej grupy roboczej ds. rekomendacji w perlaku jest prof. Nuri Ozgirgin - aktualny prezydent EAOiN.

  Szczególnym gościem zebrania była prof. dr Armagan Incesulu z Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Osmangazi w Eskişehir. Przedstawiła zasady leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia uszu z perlakiem, ma w tej dziedzinie bardzo duże doświadczenie, rocznie wykonuje ponad trzysta operacji uszu.

  W referacie dotyczącym historii przedstawiono imponujące osiągnięcia pracowników kliniki w ostatnich latach. W kilku dziedzinach są one twórczym rozwinięciem wcześniej prowadzonych prac. I tak, 21 stycznia 2006 r., prof. Marek Rogowski przeprowadził pierwszą w Białymstoku operację wszczepienia implantu ślimakowego, przywracającego słuch osobom głuchym. Utworzony został zespół zajmujący się diagnostyką i rehabilitacją chorych leczonych tą metodą. Dotychczas zoperowano 72 chorych z głuchotą pre i postlingwalną. Kolejną z metod pomocy osobom niedosłyszącym są implanty słuchowe wykorzystujące przewodnictwo kostne. Od grudnia 2008 r. tego rodzaju zabiegi wykonują profesorowie Ewa Olszewska i Marek Rogowski.

  Przełomem w leczeniu chorób zatok obocznych nosa, oczodołu, przysadki mózgowej, guzów podstawy czaszki jest chirurgia endoskopowa połączona często z nowoczesnymi technikami obrazowania 3D. Mistrzem w tej dziedzinie okazał się dr hab. Andrzej Sieśkiewicz. Operuje z powodzeniem bardzo trudne przypadki. Wielokrotnie usuwał ciała obce z oczodołu i przedniego dołu czaszkowego u chorych, którzy byli kierowani z różnych stron kraju. Na co dzień współpracuje z kolegami z Kliniki Neurochirurgii UMB w ramach Interdyscyplinarnego Ośrodka Zaawansowanych Technik Endoskopowej Chirurgii Podstawy Czaszki. W Białymstoku odbył się V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Współprzewodniczącymi komitetu organizacyjnego byli prof. Zenon Mariak i prof. Marek Rogowski. Współpraca pomiędzy zespołami obu klinik przynosi bardzo dobre rezultaty, a ośrodek białostocki jest jednym z najlepszych w kraju i Europie.

  Kolejnym sukcesem zespołu Kliniki Otolaryngologii było I Interdyscyplinarne Sympozjum: „Aktualne kierunki diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania podczas snu”. Choroba stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Niewłaściwe odżywianie i mała aktywność fizyczna są przyczyną wzrostu zachorowań i poważnym problemem społecznym. W konferencji uczestniczyło wielu specjalistów z kraju oraz dwaj wybitni chirurdzy i znawcy tematu: prof. Jimmy J. Brown z Uniwersytetu Georgia w USA oraz prof. Bhik Kotecha, szef Royal National Throat, Nose and Ear Hospital w Londynie. W diagnostykę i leczenie pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu zaangażowana jest prof. Ewa Olszewska.

  Bardzo ważnym tematem, którym zajmuje się zespół jest profilaktyka onkologiczna. Problematyka ta ma w klinice długoletnią tradycję. Przed laty była realizowana w ramach Programu Rządowego. Obecnie dr hab. Ireneusz Rzewnicki i dr Jarosław Łuczaj rozwijają chirurgię onkologiczną z wykorzystaniem nowych technik operacyjnych. Szczególne znaczenie ma tutaj zastosowanie laserów chirurgicznych - dwutlenkowo węglowego i diodowego.

  Podczas centralnej inauguracji roku akademickiego 2015/2016, minister zdrowia prof. Marian Zembala wspomniał, że wielu chorych z kraju jeździ leczyć się do Białegostoku. Jedną z klinik docelowych jest Klinika Otolaryngologii.

   

  prof. dr hab. Stanisław Chodynicki

  em. kierownik Kliniki Otolaryngologii UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.