Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Monografie pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu.