Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Subwencja - projekty realizowane przez pracowników niezaliczonych do liczby N.