• Ostatnia zmiana 30.03.2012 przez Administrator UMB

  O kierunku

  Strona: 1 z 4

  Kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne odbywa się na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata
  • studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra

  Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym, a na studiach II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

   

  Program studiów I stopnia.

   

  Przedmioty realizowane na kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: podstaw prawa, podstaw ekonomii, podstaw socjologii, podstaw psychologii, podstaw ochrony środowiska, podstaw biostatyki, podstaw demografii, nauki o człowieku, propedeutyki medycyny.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): propedeutyki zdrowia publicznego, podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, podstaw epidemiologii, ekonomii i finansów, organizacji i zarządzania, podstaw nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, podstaw ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podstaw polityki społecznej i zdrowotnej, problemów zdrowia w skali międzynarodowej, ratownictwa medycznego.
  '