Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja elektroniczna krok po kroku.
  • Ostatnia zmiana 24.01.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

   Rekrutacja elektroniczna krok po kroku

    

   Instrukcja zakładania kont i logowania do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

    

   Aby zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) należy:

   1. założyć konto w terminie, który wskazano w harmonogramie rekrutacji, podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło; Uwaga! adres e-mail będzie równocześnie loginem – proszę zwrócić uwagę na poprawność wpisywania,
   2. sprawdzić skrzynkę e-mailową i potwierdzić link aktywacyjny w wiadomości, która przyjdzie z adresu noreply_rekrutacja@umb.edu.pl Uwaga! jest to wiadomość wygenerowana automatycznie, nie należy na nią odpowiadać ani nie używać tego adresu do kontaktu z Biurem Rekrutacji (adres do Biura na dole strony),
   3. wypełnić zakładki: Moje oświadczenia, Moje dane,
   4. w zakładce Moje kierunki można zapisać się na wybrany kierunek lub kierunki (nie ma ograniczeń wyboru),
   5. wgrać zdjęcie i uzupełnić inne wymagane informacje, m. in. adres, wydruk legitymacji
   6. wpisać wyniki oraz pozostałe informacje dotyczące wykształcenia w zakładce Moje wykształcenie,
   7. w terminie opłacić opłaty rekrutacyjne na wybranych kierunkach; Uwaga! wyłącznie opłacone kierunki są brane pod uwagę w procesie rekrutacji; liczy się data wpływu do uczelni; w zakładce Moje finanse znajdują się dane do opłaty – najwygodniej jest opłacać za pośrednictwem bezpłatnej bramki płatniczej e-service – w takim przypadku opłata jest widoczna natychmiast, można też opłacać przelewem tradycyjnym – proszę jednak pamiętać, że taki przelew pojawia się na koncie uczelni 1-2 dni później – nawet jeżeli jest wykonany błyskawicznym elixirem; jeżeli pojawia się jakiś problem z płatnością - prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji (kontakt na dole strony),
   8. pobrać skierowanie do lekarza medycyny pracy z zakładki Moje dokumenty, Uwaga! należy pobrać jedno skierowanie i wpisać na nim wszystkie kierunki, na które rekrutuje się kandydat); w tej zakładce znajduje się też spis wymaganych dokumentów; prosimy o nieprzysyłanie e-mailem żadnych dokumentów, dokumenty dostarczają wyłącznie zakwalifikowani kandydaci; z zakładki Moje dokumenty pobieramy kwestionariusz osobowy. Kandydaci przyjęci na studia zostaną wpisani na listę studentów danego kierunku - zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów opublikowane zostanie na koncie kandydata w zakładce Moje dokumenty natychmiast po przyjęciu. Kandydaci nieprzyjęci otrzymają decyzje o nieprzyjęciu, oddzielnie na każdym kierunku, utrwalone w postaci elektronicznej. Decyzje o nieprzyjęciu opublikowane zostaną na koncie kandydata w zakładce Moje dokumenty po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym na danym kierunku.
   9. zakładka Moje wiadomości służy do odbierania i wysyłania wiadomości (również z załącznikiem) – przycisk „utwórz wiadomość” w prawym górnym rogu; po wysłaniu wiadomości odpowiedź pojawi się również w tej zakładce; prośby o zmiany wyników na koncie w IRK - np. wskutek zmiany decyzji OKE i wymiany świadectwa na nowe też wysyłamy korzystając z tej zakładki,
   10. klawisz Rezygnacja przy każdym kierunku umożliwia rezygnację z dalszej rekrutacji na tym kierunku (bo np. kandydat dostał się do innej uczelni); rezygnacji mogą też dokonać w ten sposób osoby już przyjęte - dokumenty możemy wysłać, oddać kandydatowi lub wskazanej osobie trzeciej.


   Pierwsze (i kolejne listy) rankingowe publikujemy na stronie listyrankingowe.umb.edu.pl

   W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji (namiary na dole strony), a teraz można się już rejestrować. Powodzenia!

    

   Biuro Promocji i Rekrutacji UMB

   czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30


   Ewa Ratasiewicz tel. 857485505

   Helena Tołoczko tel. 857485473

   e-mail: brip@umb.edu.pl