Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja elektroniczna krok po kroku.
  • Ostatnia zmiana 15.09.2023 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

   Rekrutacja elektroniczna krok po kroku

    

   Rejestracja i logowanie na studia II stopnia:

    

   Zarejestruj się

    

   Zaloguj się

    

   Rejestracja na studia jednolite magisterskie i I stopnia:


   Zarejestruj się  
    

   Zaloguj się

    

   Instrukcja zakładania kont i logowania do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   1. Aby zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) należy założyć konto w terminie, który wskazano w harmonogramie rekrutacji, podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Uwaga! adres e-mail będzie równocześnie loginem – proszę zwrócić uwagę na poprawność wpisywania.
   2. Po rejestracji sprawdzić skrzynkę e-mailową i potwierdzić link aktywacyjny w wiadomości, która przyjdzie z adresu noreply_rekrutacja@umb.edu.pl. Uwaga! Jest to wiadomość wygenerowana automatycznie, nie należy na nią odpowiadać ani nie używać tego adresu do kontaktu z Biurem Rekrutacji (adres do Biura na dole strony).
   3. Po aktywacji konta zalogować się podanym wcześniej e-mailem oraz hasłem.
   4. Zapoznać się z treścią zakładki Moje oświadczenia dot. ochrony i korzystania z danych osobowych w procesie rekrutacji. Zapisać zgody.
   5. Uzupełnić zakładkę Moje dane.
   6. W zakładce Moje kierunki wybrać kierunek lub kierunki (nie ma ograniczeń wyboru).
   7. Wrócić do zakładki Moje dane aby wgrać zdjęcie i uzupełnić inne wymagane  informacje, m. in. adres.
   8. Nie uzupełniać nic w sekcji Moje egzaminy – ta zakładka pozostanie pusta.
   9. Wypełnić zakładkę Moje wykształcenie.
   10. Wpisać wyniki maturalne w zakładce Moje wykształcenie, wybierając przedmiot lub przedmioty, zaznaczając rodzaj egzaminu, potem poziom i na końcu wpisując wynik procentowy (kandydaci ze starą maturą mogą zaznaczyć egzamin maturalny lub zaświadczenie OKE). Uwaga! Kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią arytmetyczną z przebiegu studiów.
   11. Opłacić opłaty rekrutacyjne na wybranych kierunkach. Uwaga! Wyłącznie opłacone kierunki są brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Liczy się data wpływu do uczelni. W zakładce Moje finanse znajdują się dane do opłaty – najwygodniej jest opłacać za pośrednictwem bezpłatnej bramki płatniczej e-service – w takim przypadku opłata jest widoczna natychmiast. Można też opłacać przelewem tradycyjnym – proszę jednak pamiętać, że taki przelew pojawia się na koncie uczelni 1-2 dni później – nawet jeżeli jest wykonany błyskawicznym elixirem.
   12. Można pobrać skierowanie do lekarza medycyny pracy (Uwaga! należy pobrać jedno skierowanie i wpisać na nim wszystkie kierunki, na które rekrutuje się kandydat) oraz kwestionariusz osobowy z zakładki Moje dokumenty. W tej zakładce znajduje się też spis wymaganych dokumentów. Na tym etapie nie trzeba przynosić (albo przesyłać e-mailem) żadnych dokumentów, dopiero w przypadku zakwalifikowania się na studia należy dostarczyć wszystkie dokumenty. Po zakończonym procesie rekrutacji w tej zakładce można będzie pobrać informację o wpisaniu na listę studentów lub decyzję o nieprzyjęciu.
   13. Zakładka Moje wiadomości służy do odbierania i wysyłania wiadomości (również z załącznikiem) – przycisk „utwórz wiadomość” w prawym górnym rogu. Po wysłaniu wiadomości odpowiedź pojawi się również w tej zakładce.
   14. Po opublikowaniu pierwszych list rankingowych na stronie listyrankingowe.umb.edu.pl wszelkich zmian na kontach kandydatów - w tym wyników może dokonać wyłącznie komisja rekrutacyjna. Prośby o zmianę wyniku lub danych należy zgłaszać za pomocą zakładki Moje wiadomości (można tam również dołączyć skan).
   15. W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z Biurem Rekrutacji (namiary na dole strony), a teraz można się już rejestrować. Powodzenia!

    

   Biuro Promocji i Rekrutacji UMB

   czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30


   Adrianna Wolańska-Pruszyńska tel. 857485472

   Ewa Ratasiewicz tel. 857485505

   Helena Tołoczko tel. 857485473

    

   e-mail: brip@umb.edu.pl