Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja elektroniczna krok po kroku.
  • Ostatnia zmiana 21.11.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

   Rekrutacja elektroniczna krok po kroku

    

   Zarejestruj się - opcja będzie dostępna od 4 maja 2023r.
    

   Zaloguj się - opcja będzie dostępna od 4 maja 2023r.

    

   Co powinien zrobić Kandydat? - czyli rekrutacja krok po kroku

    

   1. zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), czyli założyć konto w terminie, który podajemy w harmonogramie rekrutacji
    Uwaga 1: rejestracja na studia dla kandydatów przystępujących do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki trwa nieco krócej! - mówimy tu o kandydatach z maturą zagraniczną lub starą maturą (taką sprzed 2004r.)
   2. zapisać się na kierunek lub kierunki (nie ma ograniczeń wyboru); przypominamy, że na kierunek Techniki Dentystyczne jest egzamin manualny, a na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią test predyspozycji, terminy egzaminów podajemy w harmonogramie rekrutacji
   3. wpisać wymagane wyniki
    Uwaga 1: kandydaci wpisują wyniki (w %) samodzielnie, system przeliczy wpisane wyniki na punkty rankigowe
    Uwaga 2: kandydaci posiadający maturę zagraniczną zobowiązani są przedstawić swoje wyniki komisji rekrutacyjnej, która dokona przeliczenia na punkty rankingowe
    Uwaga 3: na kierunku Lekarskim, Lekarsko-Dentystycznym i Farmacji jest próg minimalny przyjęć, proszę zapoznać się z zakładką kryteria przyjęć, na pozostałe kierunki nie ma ograniczeń
    Kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią z przebiegu studiów, bez oceny z dyplomu i egzaminu zawodowego.
   4. opłacić opłatę lub opłaty rekrutacyjne (opłata rekrutacyjna za każdy kierunek wynosi 85 zł, za wyjątkiem kierunku Techniki Dentystyczne - 100 zł)
    Uwaga 1: proszę pilnować terminów wpłat zgodnie z harmonogramem rekrutacji
   5. sprawdzać swój status na listach rankingowych, które publikujemy pod adresem www.listyrankingowe.umb.edu.pl
   6. dostarczyć komplet dokumentów
    Uwaga 1: (dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane, nie wymagamy dostarczania formularzy rekrutacyjnych przed zakwalifikowaniem)
    Uwaga 2: do zestawu dokumentów wchodzi też zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, a skierowania na badania będą dostępne już od 4 maja (w Biurze lub online)
   7. w razie problemów/pytań – proszę do nas dzwonić (Helena: 85 748 54 73, Ada: 85 748 54 72, Ewa: 85 748 55 05) lub pisać:  brip@umb.edu.pl

    

   Listy na kierunkach, terminy kolejnych list i terminy składania dokumentów będziemy publikować na specjalnej stronie http://listyrankingowe.umb.edu.pl/