• Ostatnia zmiana 24.09.2018 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Pracownicy

    Aneta Dakowicz
    Ewelina Białous
    inż. Justyna Klimaszewska
   

  mgr Magdalena Kućkowska

  inż. Elżbieta Emilia Łapińska

  mgr Julia Katarzyna Szewczyk