Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Myjnia czysta ze sterylizatornią.
  • Ostatnia zmiana 14.03.2015 przez Administrator UMB

    Myjnia czysta ze sterylizatornią

     

    Osoby pracujące na myjni czystej odpowiedzialne są za odbieranie umytego sprzętu z automatycznych myjek przelotowych oraz sprzętu zdezynfekowanego w Clarusie, a następnie przygotowanie go do procesu sterylizacji i dezynfekcji w celu wprowadzenia na barierę hodowlaną, eksperymentalną i kwarantannę. Sterylizacja odbywa się w autoklawach przelotowych, a sprzęt odebrany z Clarusa poddawany jest działaniu promieni UV.