Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin zakupu zwierząt.
  • Ostatnia zmiana 23.05.2017 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

    Regulamin zakupu zwierząt

    • Zamawianie zwierząt należy składać z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem na formularzach dostępnych na stronie internetowej Centrum na adres: e-mail: agnieszka.popielska@umb.edu.pl lub cmd@umb.edu.pl  fax: 085 6865152, tel. 085 6865153
    • Inne szczepy zwierząt sprowadzane z innych hodowli do doświadczeń przeprowadzanych w Centrum Medycyny Doświadczalnej należy zamawiać z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem
    • W Centrum Medycyny Doświadczalnej istnieje możliwość założenia hodowli różnych szczepów gryzoni (szczury, myszy), w tym zmodyfikowanych genetycznie. W przypadku planowanych doświadczeń na takich zwierzętach zamówienie należy składać z 6 miesięcznym wyprzedzeniem