Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bariera Hodowlana.
 • Ostatnia zmiana 10.12.2015 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Bariera Hodowlana

   

  Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oferuje wysoki standard hodowli zwierząt. Zwierzęta są hodowane i utrzymywane w statusie SPF. Duża powierzchnia hodowlana oraz specjalistyczny sprzęt pozwalają na rozszerzenie oferty nie tylko na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale także na potrzeby innych jednostek i firm.

   

  Część hodowlana obejmuje:

  • 10 pokoi hodowlanych, każdy po ok. 20m2
  • 2 magazyny na sterylny sprzęt
  • Bariera oddzielona jest dwoma śluzami towarowymi (czystą i brudną) oraz śluzą osobową składającą się z prysznica, oraz czystej i brudnej szatni
  • Sprzęt do bariery dociera poprzez 2 przelotowe autoklawy
  • Okienko podawcze łączące blok hodowlany z barierę eksperymentalną, przeznaczone do przekazywania zwierząt do doświadczeń
  • W pomieszczeniach hodowlanych poprzez klimatyzację zapewnione są, i stale kontrolowane, odpowiednie warunki: nadciśnienie, temperatura 22C, wilgotność 55%, 15 wymian na godzinę (prędkość nie przekracza 0,3 m/s), dzień świetlny 12/12
  • Pomieszczenia zwierzęce są całodobowo monitorowane

   

  Zwierzęta i pomieszczenia podlegają okresowej kontroli:

  • Kontrola zdrowia zwierząt (patomorfologia, bakteriologia, wirusologia, parazytologia) wykonywane są zgodnie z zaleceniami FELASA raz na kwartał
  • Okresowo przeprowadzana jest kontrola sterylności pomieszczeń
  • Kontrola genetyczna, w tym zwierząt modyfikowanych genetycznie
    

  Hodowla oferuje wszystkim:

  • Zwierzęta o statusie zdrowotnym SPF, sprowadzane z dwóch renomowanych ośrodków hodowlanych na świecie: Jackson Laboratory i Charles River.
  • 3 modele: szczur Cmdb:Wi, myszy BALB/c/cmdb, C57BL6/cmdb,
  • Grupy zwierząt eksperymentalnych dobierane wg. wieku, masy ciała, płci
  • Sprowadzenie i hodowle nowych modeli zwierząt na indywidualne zamówienia
  • Możliwośa hodowli w systemie indywidualnie wentylowanych klatek (IVC) szczególnie wrażliwych modeli zwierząt (np. myszy SCID)
  • Wykwalifikowany personel, przeszkolony w zakresie hodowli zwierząt transgenicznych