Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Opieka weterynaryjna.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2022 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Opieka weterynaryjna

   

   

  Lek.wet Iwona Świrydowicz

   

   

  Opieka lekarsko-weterynaryjna obejmująca szereg czynności, ma na celu zapewnienie dobrostanu, zdrowia zwierząt oraz utrzymywanie myszy i szczurów w kategorii higienicznej SPF (Specific Pathogen Free). Ma to istotny wpływ na powtarzalność wykonywanych badań biomedycznych, wysoką przeżywalność zwierząt podczas eksperymentu oraz jednorodność uzyskanych wyników.


  Czynności lekarsko- weterynaryjne obejmują:

   

  • badanie przyżyciowe sprowadzonych zwierząt z renomowanych ośrodków, m.in. Charles River, The Jackson Laboratory po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją obejmującą świadectwo zdrowia i pochodzenia
  • regularne badanie przyżyciowe zwierząt przebywających za barierą hodowlaną i eksperymentalną. Badanie to obejmuje m.in. obserwację behawioru zwierząt, poruszania się, pobierania pokarmu, wody, ocenę okrywy zewnętrznej, naturalnych otworów ciała. Zwierzęta u których wykryto zaburzenia są eliminowane z hodowli i gdy zachodzi potrzeba poddawane szczegółowej sekcji zwłok z wysłaniem materiału do dalszych badań.
  • pomoc lekarsko- weterynaryjną podczas przeprowadzania eksperymentów
  • regularny monitoring zdrowia zwierząt w kierunku wykrycia patogenów zgodnie z wytycznymi FELASA (Federation of Laboratory Animal Science Associations) w renomowanych laboratoriach badawczych na terenie Unii Europejskiej.