Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Repozytorium materiałów dydaktycznych.
 • Ostatnia zmiana 28.02.2022 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Repozytorium materiałów dydaktycznych

  Szanowni Państwo,

  oddajemy do Państwa dyspozycji nowe narzędzie wspierające kształcenie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku – Repozytorium Materiałów Dydaktycznych UMB. W dedykowanym do tego miejscu na platformie edukacyjnej Blackboard każdy ze studentów, doktorantów oraz prowadzących dydaktykę może umieścić  własne niepublikowane materiały, które chce udostępnić do wglądu innym użytkownikom platformy. Mogą to być referaty, analizy własne w ramach realizowanych badań naukowych, ale także przykładowe pytania egzaminacyjne i inne materiały użyteczne szczególnie dla studentów. 

  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi jak uzyskać dostęp do repozytorium, jak z niego korzystać oraz jak zamieścić materiały własne. Aby bez przeszkód korzystać z narzędzia konieczne jest posiadanie konta na platformie Blackborad oraz konta w Office 365. Aby zdeponować materiał należy zalogować się do Office 365 używając danych:

   • pracownicy jako login imię.nazwisko@umb.edu.pl

   hasło takie jak do portalu pracowniczego HCM

   Hasło można zresetować przez stronę haslo.umb.edu.pl, która jest dostępna tylko w sieci lokalnej UMB oraz szpitalach

   • studenci jako login nr albumu@student.umb.edu.pl, hasło takie jak do wirtualnej uczelni. Hasło można zresetować samodzielnie stosując się do instrukcji znajdującej się m.in. na stronie https://www.umb.edu.pl/pl/poczta

    

   Materiały dotyczące Repozytorium:

   1. Regulamin
   2. Instrukcja rejestracji i korzystania
   3. Formularz zgłoszenia materiału 
   4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich