Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stawki.
 • Ostatnia zmiana 23.04.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Stawki

  Państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z Programem z podziałem na grupy:

  Umowa 2022 i 2023:

  Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja;

  Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

  Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

   

  1) Studenci/doktoranci

  Stawki przysługującego stypendium

  Umowa 2023-1-PL01-KA131-HED-000117219

  Rodzaj wyjazdu

  Stawka według grupy państw

  Grupa 1

  Grupa 2

  Grupa 3

  Studia (jeden semestr
  lub cały rok akademicki)

  670 EUR/miesiąc

  670 EUR/miesiąc

  600 EUR/miesiąc

  Praktyki długoterminowe
  (od 2 do 12 miesięcy)

  820 EUR/miesiąc

  820 EUR/miesiąc

  750 EUR/miesiąc

  Praktyki krótkoterminowe*
  (do 14 dnia)

  79 EUR/dzień

  79 EUR/dzień

  79 EUR/dzień

  Praktyki krótkoterminowe*
  (od 15 do 30 dnia)

  56 EUR/dzień

  56 EUR/dzień

  56 EUR/dzień


  Umowa 2022-1-PL01-KA131-HED-000053719

  Rodzaj wyjazdu

  Stawka według grupy państw

  Grupa 1

  Grupa 2

  Grupa 3

  Praktyki krótkoterminowe*
  (do 14 dnia)

  70 EUR/dzień

  70 EUR/dzień

  70 EUR/dzień

  Praktyki krótkoterminowe*
  (od 15 do 30 dnia)

  50 EUR/dzień

  50 EUR/dzień

  50 EUR/dzień

  *W przypadku praktyki krótkotermiowej, komponent on-line nie jest finansowany.

   

  Dofinansowanie kosztów podróży

   

  Do państw członkowskich UE i stowarzyszonych z Programem

  Do państw trzecich niestowarzyszonych z Programem

  Do państw regionu 13 lub 14

  Wyjazdy krótkoterminowe
  (od 5 do 30 dni)

  NIE

  Do decyzji uczelni

  NIE

  Wyjazdy krótkoterminowe osób
  z mniejszymi szansami

  TAK

  TAK

  NIE

  Wyjazdy długoterminowe
  (od 2 do 12 miesięcy)

  NIE

  Do decyzji uczelni

  NIE

  Wyjazdy długoterminowe dla osób z mniejszymi szansami

  NIE

  TAK

  NIE

   

  Wysokość dofinansowania (jeśli dotyczy)

  Odległość

  Ryczałt na podróż

  „Green Travel”

  od 10 do 99 km

  23 EUR na uczestnika

  -

  od 100 do 499 km

  180 EUR na uczestnika

  210 EUR na uczestnika

  od 500 do 1999 km

  275 EUR na uczestnika

  320 EUR na uczestnika

  od 2000 do 2999 km

  360 EUR na uczestnika

  410 EUR na uczestnika

  od 3000 do 3999 km

  530 EUR na uczestnika

  610 EUR na uczestnika

  od 4000 do 7999 km

  820 EUR na uczestnika

  -

  8000 km lub więcej

  1500 EUR na uczestnika

  -

  Odległość obliczana jest na podstawie Kalkulatora Odległości (Distance Calculator): https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

  Odległość według której przysługuje dany ryczałt na podróż liczona jest w jedną stronę!

   

  Przykładowe wyliczenia

  PRZYKŁAD 1:
  Rodzaj wyjazdu:
  studia

  Termin: 05.10.2024 – 31.01.2025 r.

  Ilość dni: 146 dni (4 mies. 26 dni)

  Miejsce: Bolonia, Włochy

  Umowa: 2023

  Środek transportu: samolot

  Stawka miesięczna: 670 EUR

  Stawka dzienna: 22,3 EUR

  Wyliczenia:

  (4 mies. x 670 EUR) + (26 dni x 22,3 EUR) = 2 680 EUR + 581 EUR = 3 261 EUR

   

  PRZYKŁAD 2:

  Rodzaj wyjazdu: praktyki długoterminowe

  Termin: 01.07.2024 – 02.09.2024 r.

  Ilość dni: 62 dni

  Miejsce: Funchal, Portugalia

  Umowa: 2023

  Środek transportu: samolot

  Stawka miesięczna: 820 EUR

  Stawka dzienna: 27,3 EUR

  Wyliczenia:

  (2 mies. x 820 EUR) + (2 dni x 27,3 EUR) = 1 640 EUR + 55 EUR = 1 695 EUR

   

  PRZYKŁAD 3:

  Rodzaj wyjazdu: praktyki krótkoterminowe

  Termin: 01.07.2024 – 26.07.2024 r.

  Część online: 27.07.2024 r.

  Ilość dni: 26 dni

  Miejsce: Mesyna, Włochy

  Umowa: 2022

  Środek transportu: samolot

  Stawka dzienna do 14 dnia: 70 EUR

  Stawka dzienna po 14 dniu: 50 EUR

  Wyliczenia:

  (14 dni x 70 EUR) + (12 dni x 50 EUR) = 980 EUR + 600 EUR = 1 580 EUR


  2) Pracownicy

  Stawki przysługującego stypendium

  Umowa 2023-1-PL01-KA131-HED-000117219

  Rodzaj wyjazdu

  Stawka według grupy państw

  Grupa 1

  Grupa 2

  Grupa 3

  Szkolenie / dydaktyka
  (do 14 dnia)

  180 EUR/dzień

  160 EUR/dzień

  140 EUR/dzień

  Szkolenie / dydaktyka
  (od 15 do 60 dnia)

  126 EUR/dzień

  112 EUR/dzień

  98 EUR/dzień


  Umowa 2022-1-PL01-KA131-HED-000053719

  Rodzaj wyjazdu

  Stawka według grupy państw

  Grupa 1

  Grupa 2

  Grupa 3

  Szkolenie / dydaktyka
  (do 14 dnia)

  180 EUR/dzień

  160 EUR/dzień

  140 EUR/dzień

  Szkolenie / dydaktyka
  (od 15 do 60 dnia)

  126 EUR/dzień

  112 EUR/dzień

  98 EUR/dzień


  Dofinansowanie kosztów podróży

  Odległość

  Ryczałt na podróż

  „Green Travel”

  od 10 do 99 km

  23 EUR na uczestnika

  -

  od 100 do 499 km

  180 EUR na uczestnika

  210 EUR na uczestnika

  od 500 do 1999 km

  275 EUR na uczestnika

  320 EUR na uczestnika

  od 2000 do 2999 km

  360 EUR na uczestnika

  410 EUR na uczestnika

  od 3000 do 3999 km

  530 EUR na uczestnika

  610 EUR na uczestnika

  od 4000 do 7999 km

  820 EUR na uczestnika

  -

  8000 km lub więcej

  1500 EUR na uczestnika

  -

  Odległość obliczana jest na podstawie Kalkulatora Odległości (Distance Calculator): https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

  Odległość według której przysługuje dany ryczałt na podróż liczona jest w jedną stronę!

   

  UWAGA! Pracownicy/nauczyciele akademiccy nie otrzymują żadnego dodatkowego dofinansowania opłat rejestracyjnych ani innych wydatków związanych z realizacją mobilności.

   

  Przykładowe wyliczenia

  PRZYKŁAD 1:

  Rodzaj wyjazdu: prowadzenie zajęć

  Termin: 05– 31.10.2023 r.

  Ilość dni: 26 dni

  Miejsce: Bolonia, Włochy

  Umowa: 2022 lub 2023

  Środek transportu: samolot

  Stawka dzienna: 160 EUR (do 14 dnia), 112 EUR (od 15 do 60 dnia)

  Ryczał na koszty podróży: odległość w jedną stronę do Bolonii według DC: 1289.51 km (przedział 500-1999 km) = 275 EUR

  Wyliczenia:

  (14 dni x 160 EUR) + (12 dni x 112 EUR) + 275 EUR = 2240 + 1344 + 275 = 3 859 EUR

   

  PRZYKŁAD 2:

  Rodzaj wyjazdu: szkolenie

  Termin: 01-05.06.2023 r.

  Ilość dni: 5 dni

  Miejsce: Koszyce, Słowacja

  Umowa: 2022 lub 2023

  Środek transportu: samolot

  Stawka dzienna: 140 EUR

  Ryczał na koszty podróży z dodatkiem green travel: odległość w jedną stronę do Koszyc według DC: 508.81 km (przedział 500-1999 km) = 275 EUR

  Wyliczenia:

  (5 dni x 140 EUR) + 275 EUR = 700 EUR + 275 EUR = 975 EUR

   

  PRZYKŁAD 3:

  Rodzaj wyjazdu: szkolenie

  Termin: 01-05.06.2023 r.

  Ilość dni: 5 dni

  Miejsce: Koszyce, Słowacja

  Umowa: 2022 lub 2023

  Środek transportu: autobus

  Stawka dzienna: 140 EUR

  Ryczał na koszty podróży z dodatkiem green travel: odległość w jedną stronę do Koszyc według DC: 508.81 km (przedział 500-1999 km) = 320 EUR

  Wyliczenia:

  (5 dni x 140 EUR) + 320 EUR = 700 EUR + 275 EUR = 1 020 EUR