Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Życie studenckie.
  • Ostatnia zmiana 19.02.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

    Życie studenckie

    Our Welcome Centre staff and the Promotion and Recruitment Office organise regular integration events bringing together the entire international academic community of MUB. For reports of our past events, go to: https://www.umb.edu.pl/en/student_life