• Ostatnia zmiana 03.10.2020 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Przewody doktorskie

  Wytyczne dotyczące dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia postępowań o nadanie stopni i tytułów naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

   

  UWAGA!

  Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. , są realizowane na zasadach dotychczasowych.

   

  Przewody doktorskie, które były wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. i  nie zostaną zakończone do 31 grudnia 2022 r., zostaną zamknięte lub umorzone.

   

  Od 1 maja 2019 r. stopnie doktora i doktora habilitowanego nadawane są zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

   

  Z dniem 1 października 2019 r. Rada Wydziału traci prawo do podejmowania uchwał w sprawie stopni i tytułów naukowych. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora będą wszczynane i realizowane zgodnie z nowymi zasadami.

   


   

  Zakres zainteresowań naukowych w ramach dyscypliny nauki o zdrowiu:

   

  - nauka o opiece zdrowotnej i usługach zdrowotnych (w tym administracja szpitali, finansowanie ochrony zdrowia)

  - polityka zdrowotna i usługi zdrowotne

  - pielęgniarstwo

  - żywienie, dietetyka

  - zdrowie publiczne

  - zdrowie środowiskowe

  - parazytologia

  - choroby zakaźne

  - epidemiologia

  - choroby zawodowe

  - nauka o sporcie i sprawności fizycznej

  - nauki społeczno-biomedyczne (w tym planowanie rodziny, zdrowie seksualne, psychoonkologia, polityczne i społeczne skutki badań biomedycznych)

  - etyka medyczna

  - uzależnienia