Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publiczne obrony rozpraw doktorskich.
 • Ostatnia zmiana 10.04.2024 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Publiczne obrony rozpraw doktorskich

  Strona: 1 z 4

   

  Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uprzejmie informuje, że w niżej podanych terminach, w Sali Rady Wydziału Centrum Dydaktyczno - Naukowego  przy ul. Szpitalnej 37, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

   
  TerminAutorTematPromotor
  18 kwietnia
  2024
  godz. 12.00
  lek. Maciej Wasilczuk"Analiza porównawcza powikłań oraz sposobu leczenia raka jelita grubego u pacjentów hospitalizowanych w latach 2004- 2008 oraz 2014- 2018 na materiale własnym"
  link do transmisji: obrona lek. Macieja Wasilczuka
  dr hab. Elżbieta Czykier
  09 kwietnia 2024
  godz. 12.00
  mgr Martyna Zalewska" Analiza nawyków żywieniowych z oceną stężenia wybranych pierwiastków i całkowitego statusu antyoksydacyjnego u pacjentów ze zwężeniem tętnic szyjnych"
  link do transmisji: obrona mgr Martyny Zalewskiej
  dr hab. Jan Kochanowicz
  promotor pomocniczy: dr Andrzej Lewszuk
  28 marca 2024
  godz. 14.00
  lek. Małgorzata Agnieszka Rudzińska

  Stężenie witaminy D i białka wiążącego witaminę D (VDBP) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

  link do transmisji: obrona lek. Małgorzaty Agnieszki Rudzińskiej

  dr hab. Ewa Koc- Żórawska
  28 marca 2024
  godz. 13.00
  lek. Barbara Berenika Musiałowska- Lejczyk

  Stężenie witaminy D i białka wiążącego witaminę D (VDBP) u pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  link do transmisji: obrona lek. Barbary Bereniki Musiałowskiej- Lejczyk

  dr hab. Ewa Koc- Żórawska
  22 marca 2024
  godz. 12.00
  Aula Magna
  mgr Elwira Kuderewska- Gawarecka

  Wiarygodność diagnostyki angio- TK i angio- MR w rozpoznaniu tętniaków wewnątrzczaszkowych i malformacji naczyniowych w porównaniu z badaniami cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA)
  link do transmisji: obrona mgr Elwiry Kuderewskiej- Gawareckiej

   

  prof. dr hab. Urszula Maria Łebkowska
  21 lutego 2024
  godz. 12.00
  mgr Paulina Aniśko- Trambecka

  "Zmiany funkcjonowania rodziny w sytuacji zaistnienia choroby nowotworowej jej członka w percepcji pacjentów"

  link do transmisji: obrona mgr Pauliny Anisko- Trambeckiej

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak
  16 lutego 2024
  godz. 13.00
  lek. Michał Łukasz Świętek
  "Ocena zaburzeń narządu równowagi
  w przewlekłych zawrotach głowy u pacjenta po 65 roku życia"
  prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel
  16 lutego 2024
  godz. 11.00
  lek. Adrian Modestowicz
  Dobrowolski

   "Leczenie bólu przez Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz
  w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych w latach 2009- 2019"

  link do transmisji: obrona lek. Adriana Modestowicza- Dobrowolskiego

  prof. dr hab. Wojciech Kułak
  14 lutego 2024
  godz. 11.00
  mgr Patrycja Mościcka

  "Wpływ pandemii COVID- 19 na nawyki higieniczne i kosmetyczne oraz na postrzeganie własnego ciała przez polskich użytkowników"

  link do transmisji: obrona mgr Patrycji Mościckiej

  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  16 stycznia
  2024
  godz. 12.00
  mgr Sylwia Milewska

  "Doświadczalne oraz farmakoekonomiczne aspekty polimerowych nośników leków"

  link do transmisji: obrona mgr Sylwia Milewska

  dr hab. Katarzyna Niemirowicz- Laskowska

  dr Iwona Misztalewska- Turkowicz- promotor pomocniczy

                                          2023 

  08 grudnia

  2023

  godz. 13.30

  lek. Bartosz Jerzy Sosnowski

  "Ocena białka Klotho i FGF23 w surowicy pacjentów z niewydolnością serca z uwzględnieniem jej etiologii oraz stopnia zaawansowania"

  link do transmisji: obrona lek. Bartosza Jerzego Sosnowskiego

  prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki
                                     
  08 grudnia
  2023
  godz. 12.00
  lek. Wojciech Czubek

  "Analiza porównawcza przypadków powikłanego zapalenia wyrostka robaczkowego oraz wczesnych powikłań pooperacyjnych u pacjentów hospitalizowanych w latach 1999- 2003 oraz 2014- 2018 na materiale własnym"

  link do transmisji: obrona lek. Wojciecha Czubka

  dr hab. Elżbieta Czykier

  07 grudnia

  2023
  godz. 12.00

  lek. Konrad Dobrzycki

  "Witamina D w niewydolności serca"

  link do transmisji: obrona lek. Konrada Dobrzyckiego

  prof. dr hab. Hanna Bachórzewska- Gajewska

  07 grudnia

  2023
  godz. 11.00

  lek. Monika Strzyż- Skalij

  "TNF- α, sTNF- R1 i sTNF- R2 w mikrośrodowisku guza jako czynnik prognostyczny w raku jajnika"

  link do transmisji: obrona lek. Moniki Strzyż- Skalij

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
  04 grudnia
  2023
  godz. 11.00
  mgr Iwona Dmitruk

  "Wpływ typu natężenia przepływu generowanego w czasie krążenia pozaustrojowego na wybrane parametry kliniczne i biochemiczne u chorych poddanych operacjom kardiochirurgicznym"

  link do transmisji: obrona mgr Iwony Dmitruk

  prof. dr hab. Tomasz Hirnle
  27 listopada 2023
  godz. 12.00
  mgr Marta Jastrzębska- Mierzyńska

  "Ocena stanu klinicznego pacjentów z otyłością olbrzymią przed i po rękawowej resekcji żołądka"

  link do transmisji: obrona mgr Marty Jastrzębskiej- Mierzyńskiej

  prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
  24 listopada
  2023
  godz. 12.00
  lek. Joanna Dębrowska- Wójcik

  "Analiza przyczyn występowania polineuropatii u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w latach 2014- 2019"

  link do transmisji: obrona lek. Joanny Dębrowskiej- Wójcik

  dr hab. Anna Hryniewicz
  promotor pomocniczy: dr Diana Moskal- Jasińska
  16 listopada
  2023
  godz. 14.00
   
  lek. Mirosław Charkiewicz"Sarkopenia w niewydolności serca"

  link do transmisji: obrona lek. Mirosława Charkiewicza

  prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel
  dr Agnieszka Kasiukiewicz
  16 listopada
  2023
  godz. 12.00
  Aula Magna
  mgr Katarzyna Cwalina

  "Zmiany zagrożenia wybranymi nowotworami złośliwymi w województwie podlaskim w kontekście przemian demograficznych i społeczno- ekonomicznych w latach 2000- 2015"
  link do transmisji: obrona mgr Katarzyna Cwalina

   

  prof. dr hab. Małgorzata Żendzian- Piotrowska
  promotor pomocniczy: dr Michalina Justyna Krzyżak
  09 listopada
  2023
  godz. 12.00
  mgr Joanna Agnieszka Chojnowska

  "Wpływ wczesnego usprawniania na jakość życia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego"

  link do transmisji: obrona mgr Joanna Agnieszka Chojnowska

  dr hab. Jolanta Lewko
  promotor pomocniczy: dr Regina Sierżantowicz
  30 października
  2023
  godz. 12.00
  lek. Andrzej Nazarkiewicz

  "Ocena wybranych inhibitorów w procesie tworzenia kamieni nerkowych u osób dorosłych w północno- wschodniej Polsce"
  link do transmisji: obrona lek. Andrzej Nazarkiewicz

   

  dr hab. Tadeusz Porowski
  27 października
  2023
  godz. 12.00
  mgr Amanda Maria Kostro

  „Ocena funkcjonalna pacjentów poddanych usprawnianiu
  rehabilitacyjnemuz powodu gonartrozy w świetle badań klinicznych
  i posturograficznych

  link do transmisji: obrona mgr Amandy Marii Kostro

  prof. dr hab. Anna Kuryliszyn- Moskal
  26 października
  2023
  godz. 12.00
  mgr Wioletta Pogroszewska

  „Ocena jakości życia pacjentów po udarze mózgu we wczesnym etapie rehabilitacji neurologicznej

  link do transmisji: obrona mgr Wioletty Pogroszewskiej

  dr hab. Jolanta Lewko
  promotor pomocniczy: dr Joanna Chilińska
  25 października
  2023
  godz. 13.00
  lek. Maciej Lendzioszek

  "Białko PRL- 3 w raku błony śluzowej trzonu macicy- ocena ekspresji tkankowej w korelacji z "VEGH""
  link do transmisji: obrona lek. Macieja Lendzioszka

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
  12 października
  2023
  godz. 13.30
  mgr Marta Karolina Rupińska

  „Wartość diagnostyczna i prognostyczna surowiczych stężeń YKL- 40 w raku endometrium„Wartość diagnostyczna i prognostyczna surowiczych stężeń YKL- 40 w raku endometrium

  link do transmisji: obrona mgr Marty Karoliny Rupińskiej

   

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
  11 października
  2023
  godz. 11.00
  mgr Anna Bagniuk- Plewa 

  „Ewaluacja funkcjonowania trzystopniowego systemu segregacji medycznej ze szczególnym uwzględnieniem oceny bólu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  link do transmisji: obrona mgr Anny Bagniuk- Plewa

   

  dr hab. Marzena Wojewódzka- Żelezniakowicz
  promotor pomocniczy: dr Agnieszka Szymańska
  10 października
  2023
  godz. 12.00
  lek. dent. Kamila Suchodolska"Określenie stanu zdrowia jamy ustnej w populacji dzieci
  z wykorzystaniem epidemiologicznych wskaźników próchnicy"
  link do transmisji: obrona lek. dent. Kamili Suchodolskiej

  dr hab. Magdalena Nowosielska

  promotor pomocniczy:

  dr Anna Kuźmiuk

  10 października
  2023
  godz. 11.00
  mgr Joanna Bielecka

  "Wybrane aspekty zdrowotne oraz toksykologiczne produktów bezglutenowych"

  link do transmisji: obrona mgr Joanny Bieleckiej

  dr hab. renata Markiewicz- Żukowska
  06 października
  2023
  godz. 13.00
  mgr Karolina Milewska- Bielonko

  "Analiza czynników determinujących rozwój komunikacji werbalnej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"

  link do transmisji: obrona mgr Karoliny Milewskiej- Bielonko

  dr hab. Bożena Okurowska- Zawada
  04 października
  2023
  godz. 11.00
  lek. Karol Kochański"Renalaza u pacjentów z niewydolnością serca"
  link do transmisji: obrona lek. Karola Kochańskiego
  prof. dr hab. Hanna Bachórzewska- Gajewska
  03 października
  2023
  godz. 11.00
  mgr Marta Stachurska"Wpływ indywidualnej edukacji żywieniowej na przestrzeganie zaleceń dietetycznych wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek"
  link do transmisji: obrona mgr Marty Stachurskiej
  prof. dr hab. Edyta Zbroch
  29 września
  2023
  godz. 12.00
  mgr Monika Cyuńczyk

  "Ocena sposobu żywienia i zawartości polifenoli w diecie w odniesieniu do potencjału antyoksydacyjnego surowicy i wybranych markerów cukrzycy typu 2 w populacji Białystok PLUS"

  link do transmisji: obrona mgr Moniki Cyuńczyk

  dr hab. Małgorzata Zujko
  promotor pomocniczy: dr Agnieszka Genowska
  27 września
  2023
  godz. 10.00
  mgr Marta Kowalenko"Przygotowanie pielęgniarek i położnych do radzenia sobie w sytuacji śmierci pacjenta"

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  promotor pomocniczy: dr hab. Beata Kowalewska

  26 września
  2023
  godz. 13.00
  mgr Justyna Żaworonek"Ocena ekspresji wybranych integryn na komórkach spojówki u pacjentów z zespołem suchego oka"

  prof. dr hab. Małgorzata Mrugacz

  promotor pomocniczy: dr hab. Beata Żelazowska- Rutkowska

  26 września
  2023
  godz. 12.00
  mgr Anna Pilecka"Rola mediów, ze szczególnym uwzględnieniem internetu w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych"

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  promotor pomocniczy: dr Joanna Fiłon

  25 września
  2023
   godz. 11.30
  mgr Marcin Baltaziak"Charakterystyka morfologiczna stóp u osób w wieku starszym na podstawie badania plantokonturograficznego"

  dr hab. Anna Hryniewicz

  promotor pomocniczy: dr Diana Moskal- Jasińska

  21 września
  2023
  godz. 11.00
  lek. dent. Katarzyna Czarniecka- Bargłowska"Zakażenie Helicobacter pylori a stan zdrowia jamy ustnej u dzieci szkolnych"

  prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska

  promotor pomocniczy: dr hab. Jan Borys

  19 września
  2023
  godz. 12.00
  mgr Marta Zahor"Znaczenie prognostyczne
  białka programowej śmierci komórki 1 i jego ligandów w raku endometrium"
  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
  18 września
  2023
  godz. 11.00
  Aula Magna
  mgr Marcin Piotr Przegaliński"Ocena skuteczności fali uderzeniowej i masażu poprzecznego w leczeniu łokcia tenisisty"

  prof. dr hab. Anna Kuryliszyn- Moskal

  promotor pomocniczy: dr Robert Terlikowski

  15 września
  2023
  godz. 12.00
  mgr Patrycja Milewska

  "Ocena stężenia leptyny w surowicy krwi oraz ekspresjii receptora leptynowego w komórkach nowotworowych w korelacji z danymi klinicznymi u pacjentów z pierwotnymi nowotworami ośrodkowego układu nerwowego"

  link do transmisji: obrona mgr Patrycji Milewskiej

  dr hab. Jolanta Lewko
  15 września
  2023
  godz. 11.00
  mgr Rafał Milewski

  "Analiza przypadków nagłego zatrzymania krążenia w warunkach pozaszpitalnych oraz zaplanowanie optymalnego rozmieszczenia Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie miasta Białegostoku"

  link do transmisji: obrona mgr Rafała Milewskiego

  dr hab. Jolanta Lewko

  promotor pomocniczy: dr hab. Halina Doroszkiewicz

  14 września
  2023
  godz. 13.00
  mgr Damian Pogodziński"Ocena wpływu zmienności SNP genu desaturazy stearoilo- CoA (SCD) jądrowego DNA i genu MT- ATP6 mitochondrialnego DNA na zmienność fenotypową tkanki tłuszczowej podskórnej oraz trzewnej"
  link do transmisji: obrona mgr Damiana Pogodzińskiego
  prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
  14 września
  2023
  godz. 12.00
  lek. Piotr Jan Sielatycki

  "Przepływ w tętnicy dozawałowej a manifestacja kliniczna zawału serca"

  link do transmisji: obrona lek. Piotra Jana Sielatyckiego

  dr hab. Marcin Kożuch

  promotor pomocniczy: dr hab. Łukasz Kuźma

  08 września
  2023
  godz. 13.00
  mgr Magdalena Anna Kulmaczewska

  "Postawy mężczyzn wobec ciąży i porodu"

  link do transmisji: obrona mgr Magdaleny Anny Kulmaczewskiej

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak
  18 sierpnia
  2023
  godz. 11.00
  Aula Magna
  mgr Agata Kulikowska"Stężenie kwasu moczowego u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego"
  link do transmisji: obrona mgr Agaty Kulikowskiej
  prof. dr hab. Hanna Bachórzewska- Gajewska
  27 lipca
  2023
  godz. 11.30
  Aula Magna
  mgr Paweł Jakub Radziejewski"Współczesne postawy społeczeństwa wobec tradycyjnych przesądów i zabobonów"
  link do transmisji: obrona mgr Pawła Jakuba Radziejewskiego
  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak
  25 lipca
  2023
  godz. 11.00
  lek. Ewa Czerech

  "Hepcydyna jako marker gospodarki żelazem u dzieci przedszkolnych"

  link do transmisji: obrona lek. Ewy Czerech

  prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
  20 lipca
  2023
  godz. 11.00
  mgr Aneta Jędrzejewska"Satysfakcja z życia oraz satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki"
  link do transmisji: obrona mgr Anety Jędrzejewskiej
  dr hab. Mariusz Wysokiński
  20 lipca
  2023
  godz. 12.00
  mgr Agnieszka Kijowska"Poczucie globalnej samooceny, jakości życia i satysfakcji z życia a sprawność funkcjonalna seniora"
  link do transmisji: obrona mgr Agnieszki Kijowskiej
  dr hab. Mariusz Wysokiński
  14 lipca
  2023
  godz. 10.00
  mgr Łukasz Magnuszewski"Ocena ryzyka upadków u pacjentów hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym"
  link do transmisji: obrona mgr Łukasza Magnuszewskiego

  prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel

  promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kasiukiewicz

  14 lipca
  2023
  godz. 12.00
  Aula Magna
  mgr Katarzyna Gryko"Postawy studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wobec innych narodów i mniejszości"
  link do transmisji: obrona mgr Katarzyny Gryko
  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak
  29 czerwca
  2023
  godz. 10.00
  mgr Marta Milewska- Buzun„Jakość życia osób zakażonych wirusem HIV leczonych w Oddziale Obserwacyjno- Zakaźnym z Pododdziałem dla Zakażonych HIV i Chorych na AIDS Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
  link do transmisji: obrona mgr Marty Milewskiej- Buzun
  dr hab. Mateusz Cybulski
  promotor pomocniczy: dr Anna Baranowska
  20 czerwca
  2023
  godz. 11.00
  mgr Katarzyna Trzęsiel

  "Diagnostyka i leczenie cukrzycy w okresie XX-lecia międzywojennego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie"

  link do transmisji: obrona mgr Katarzyny Trzęsiel

  prof. dr hab. Bożena Urbanek

  promotor pomocniczy: dr Małgorzata Marcysiak

  16 czerwca
  2023
  godz. 12.00
  lek. dent. Piotr Bortnik"Czynniki etiologiczne zakażeń u pacjentów leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo- Twarzowej i Plastycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku"

  link do transmisji: obrona lek. dent. Piotra Bortnika

  dr hab. Piotr Wieczorek

  promotor pomocniczy: dr hab. Jan Borys

  12 czerwca
  2023
  godz. 12.00
  mgr Dorota Jankowska

  "Wzorce czasów pierwszych podziałów rozwijających się zarodków w kontekście ich potencjału rozwojowego"

  link do transmisji: obrona mgr Doroty Jankowskiej

  promotor: dr hab. Robert Milewski
  26 maja
  2023
  godz. 11.00
  mgr Joanna Rutkowska- Talipska

  "Wybrane czynniki modyfikujące aktywność fizyczną studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"

  link do transmisji: obrona mgr Joanny Rutkowskiej- Talipskiej

   

   

   

  promotor: prof. dr hab. Zenon Siergiejko

  23 maja
  2023
  godz. 11.00

  Aula Magna

  mgr Stefania Antonowicz

  "Ocena trendów zachorowalności i umieralności na wybrane nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego w Polsce w latach 1999- 2017

  link do transmisji: obrona mgr Stefanii Antonowicz

  promotor: dr hab. Jarosław Daniluk

  promotor pomocniczy: dr Dominik Maślach

  21 marca
  2023
  godz. 11.00
  mgr Monika Chojnowska"Kliniczne znaczenie zmniejszonych wartości CRL w I trymestrze ciąży"
  link do transmisji: obrona mgr Moniki Chojnowskiej

  dr hab. Adam Lemancewicz
  promotor pomocniczy:

  dr Mariusz Antoni Święc

  04 stycznia

  2023

  godz. 12.00

  mgr Maryla Malinowska- Gleń

  "Makroskładniki mleka kobiecego w ciąży powikłanej cukrzycą"

  link do transmisji: obrona mgr Maryli Malinowskiej- Gleń

  prof. dr hab. Bożena Dobrzycka

  prom. pomocniczy: dr hab. Katarzyna Terlikowska

  04 stycznia

  2023

  godz. 10.30

  mgr Katarzyna Rożkowska

  "Przydatność oznaczeń surowiczych stężeń HE4 i CA125 w diagnostyce wznowy raka endometrium"

  link do transmisji: obrona mgr Katarzyny Rożkowskiej

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
                                               2022 

  16 grudnia

  2022

  godz. 11.00

  mgr Ewelina Krupowicz

  "Zaburzony obraz ciała u kobiet po mastektomii w kontekście ich jakości życia"

  link do transmisji: obrona mgr Eweliny Krupowicz

  dr hab. Cecylia Łukaszuk

  28 listopada

  2022

  godz. 12.00

  mgr Justyna Sołowiej- Chmiel

  "Wybrane aspekty funkcjonowania seksualnego u osób z rozpoznaniem schizofrenii"

  link do transmisji: obrona mgr Justyny Sołowiej- Chmiel

  prof. dr hab. Napoleon Wazkiewicz

  7 listopada

  2022

  godz. 12.00

  mgr Joanna Masłowska

  "Ocena jakości życia pacjentów z trądzikiem różowatym"

  link do transmisji: obrona mgr Joanny Masłowskiej

  dr hab. Małgorzata Zujko

  7 listopada

  2022

  godz. 11.00

  mgr Beata Wioleta Jankowska

  "Wpływ wybranych elementów stylu życia oraz zastosowanych zabiegów kosmetycznych na jakość życia pacjentów z trądzikiem pospolitym"

  link do transmisji: obrona mgr Beaty Wiolety Jankowskiej

  dr hab. Małgorzata Zujko

  24 października

  2022

  godz. 12.00

  mgr Emilia Kłos- Jasińska

  "Adaptacja skali Caring Nurse- Patient Interaction Short Scale (CNPI- 23) do warunków polskich"

  link do transmisji: obrona mgr Emilii Kłos- Jasińskiej

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  20 października

  2022

  godz. 12.00

  mgr Anna Sienkiewicz

  "Stężenie kwasu foliowego w krwi kobiety rodzącej i jego poziom w krwi żyły pępowinowej"

  link do transmisji: obrona mgr Anny Sienkiewicz

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  10 października

  2022

  godz. 11.00

  mgr Justyna Kackieło- Tomulewicz

  "Ocena centralnego przetwarzania informacji słuchowych i kompetencji językowych u dzieci ze specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego SLI oraz u dzieci z porodów przedwczesnych"

  link do transmisji: obrona mgr Justyny Kackieło- Tomulewicz

  dr hab. Leszek Boćkowski

  04 października

  2022

  godz. 11.00

  mgr Paweł Kitlas

  "Całkowity status antyoksydacyjny i stężenie wybranych pierwiastków u osób z chorobą Parkinsona"

  link do transmisji: obrona mgr Pawła Kitlasa

   

  dr hab. Jan Kochanowicz

  30 września

  2022

  godz. 13.00

  mgr Katarzyna Zubrewicz

  "Sarkopenia wśród pacjentek po raku piersi i jej związek z jakością życia"

  link do transmisji: obrona mgr Katarzyny Zubrewicz

  prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel

  28 września

  2022

  godz. 12.00

  mgr Katarzyna Witczak- Sawczuk

  "Wpływ rozmieszczenia tkanki tłuszczowej na występowanie zaburzeń metabolicznych i poziom wydolności krążeniowo- oddechowej"

  link do transmisji: obrona mgr Katarzyna Witczak- Sawczuk

  prof. dr hab. Lucyna Ostrowska

  23 września

  2022

  godz. 12.00

  lek. Inna Diemieszczyk

  "Wpływ rękawowej resekcji żołądka na zespół metaboliczny i choroby współistniejące u osób po 50 roku życia leczonych chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej"

  link do transmisji: obrona lek. Innej Diemieszczyk

  prof. dr hab. Jerzy R. Ładny
  20 września
  2022
  godz. 12.00
  mgr Adam Jakubowski

  "Analiza częstości występowania hipertermii u pacjentów po zatrzymaniu krążenia i ocena skuteczności metod chłodzenia u pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym"

  link do transmisji: obrona mgr Adama Jakubowskiego

  dr hab. Marzena Wojewódzka- Żelezniakowicz
  19 września
  2022
  godz. 12.30
  mgr Zuzanna Łada

  "Ocena wybranych parametrów plantokonturograficznych stopy, czucia głębokiego stawu skokowego oraz stabilometrii w cyklu menstruacyjnym"

  link do transmisji: obrona mgr Zuzanny Łady

  prof. dr hab. Sławoimr J. Terlikowski
  19 września
  2022
  godz. 11.00
  lek. Marta Osmólska

  "Kliniczne znaczenie oceny surowiczych stężeń insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 i białka 3 wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu u chorych na raka jajnika"

  link do transmisji: obrona lek. Marty Osmólskiej

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
  16 września
  2022
  godz. 12.00
  mgr Magdalena Anna Małyska

  "Analiza zmienności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków objętych opieką w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Białymstoku w latach 2010- 2017"

  link do transmisji: obrona mgr Magdaleny Anny Małyskiej

  prof. dr hab. Marek Szczepański
  13 września
  2022
  godz. 12.00
  mgr Magdalena Lech

  "Analiza parametrów wskazujących na natężenie zachowań suicydalnych u pacjentów chorujących na depresję i schizofrenię"

  link do transmisji: obrona mgr Magdaleny Lech

  prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
  12 września
  2022
  godz. 14.00
  lek. Marta Świętek

  "Zawroty głowy i ich uwarunkowania u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Geriatrii"

  link do transmisji: obrona lek. Marty Świętek

  prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel
  12 września
  2022
  godz. 12.30
  mgr Barbara Kiełczewska

  "Zastosowanie telemedycyny w opiece dietetycznej pacjentów z otyłością I i II stopnia"

  link do transmisji: obrona mgr Barbary Kiełczewskiej

  prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
  05 września
  2022
  godz. 12.30
  lek. Anna Maria Gładka

  "Obecność bakterii Helicobacter pylori w ślinie u dzieci szkolnych"

  link do transmisji: obrona lek. Anny Marii Gładkiej

  prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
  05 września
  2022
  godz. 11.00
  mgr Mariusz Beck

  "Wpływ inteligencji emocjonalnej na wybór ścieżki edukacji studentów wybranych kierunków studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku"

  link do transmisji: obrona mgr Mariusza Becka

  dr hab. Jolanta Lewko
  13 lipca
  2022
  godz. 11.00
  mgr Marcin Nizioł"Ocena immunohistochemiczna ekspresji białek adhezyjnych z rodziny tensyn w raku żołądka:
  link do transmisji: obrona mgr Marcina Nizioła
  dr hab. Anna Pryczynicz

  20 czerwca
  2022

  godz. 12.00

  mgr Paulina Kalinowska

  "Uwarunkowania satysfakcji z życia i satysfakcji zawodowej pielęgniarek rodzinnych w Polsce: badania ilościowe i jakościowe"

  link do transmisji: obrona mgr Pauliny Kalinowskiej

  prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz
  08 czerwca
  2022
  godz. 11.00
  mgr Ewa Romankiewicz„Analiza zakażeń boreliozą wśród dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 2013- 2018”
  link do transmisji: obrona mgr Ewy Romankiewicz
  dr hab. Jolanta Lewko
  08 czerwca
  2022
  godz. 12.00
  mgr Dorota Kosiorek„Analiza zatruć substancjami psychoaktywnymi wśród dzieci i młodzieży jako przyczyna hospitalizacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 2016- 2018”
  link do transmisji: obrona mgr Doroty Kosiorek
  dr hab. Jolanta Lewko
  16 maja
  2022
  godz. 12.00
  lek. Paulina Małgorzata Sienicka

  „Wpływ N- acetylocysteiny na aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w soczewkach szczurów z insulinoopornością indukowaną dietą bogatotłuszczową”

  link do transmisji: obrona lek. Pauliny Małgorzaty Sienickiej

  dr hab. Sylwia Chojnowska
  10 maja
  2022
  godz. 12.00
  mgr Kamila Szałwińska

  "Ocena stężenia 25- hydroksywitaminy D oraz parametrów gospodarki lipidowej w surowicy pacjentów z padaczką w odniesieniu do sposobu żywienia, stanu odżywienia i poziomu aktywności fizycznej"

  link do transmisji: obrona mgr Kamili Szałwińskiej

  dr hab. Anna Maria Witkowska

  27 kwietnia

  2022

  godz. 12.00

  mgr Sylwia Chludzińska- Kasperuk

  "Ocena stężenia leptyny w surowicy krwi oraz ekspresji receptora leptynowego w komórkach nowotworowych w korelacji z danymi klinicznymi u pacjentów z rakiem jelita grubego"

  link do transmisji: obrona mgr Sylwii Chludzińskiej- Kasperuk

  dr hab. Jolanta Lewko

  27 kwietnia

  2022

  godz. 10.00

  lek. Krzysztof Struniawski

  "Choroba wieńcowa u pacjentów z zastawkowymi wadami serca"

  link do transmisji: obrona lek. Krzysztofa Struniawskiego

  prof. dr hab. Hanna Bachórzewska- Gajewska
  11 marca
  2022
  godz. 12.00
  mgr Agata Krajewska"Ocena powrotu funkcji ręki dominującej u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu usprawnianych fizjoterapeutycznie"
  link do transmisji: obrona mgr Agaty Krajewskiej
  prof. dr hab. Alina Kułakowska
  28 lutego
  2022
  godz. 12.00
  mgr Adrian Święcki

  "Świadczenie usług medycznych w formie telemedycyny w ocenie pacjenta"

  link do transmisji: obrona mgr Adriana Święckiego

  dr hab. Edyta Rysiak
  17 lutego
  2022
  godz. 13.00
  mgr Klaudia Kurowska"Analiza jakościowa i ilościowa EEG w drgawkach pierwszorazowych u pacjentów wieku rozwojowego"
  link do transmisji: obrona mgr Klaudii Kurowskiej
  dr hab. Joanna Śmigielska- Kuzia
                                                 2021 

  13 grudnia

  2021

  godz. 13.00

  mgr Mariusz Wojciuk

  "Ocena skuteczności rehabilitacji kardiologicznej pod postacią domowego programu treningu fizycznego i rehabilitacji oddechowej u pacjentów z pierwotnym nadcisnieniem tętniczym płucnym lub lewokomorową niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową"

  link do transmisji: obrona mgr Mariusz Wojciuk

  prof. dr hab. Anna Kuryliszyn- Moskal
  29 listopada
  2021
  godz. 10.00
  mgr Piotr Leszek Hirnle"Ocena zmiennych kosztowych i wyceny procedur medycznych związanych z różnymi metodami zwężenia zastawki aortalnej"
  link do transmisji: obrona mgr Piotr Leszek Hirnle
  dr hab. Piotr Jakubów

  29 października

  2021

  godz. 12.00

  lek. Łukasz Lewczuk

  "Ocena ekspresji białek adhezyjnych w raku endometrium"

  link do transmisji: obrona lek. Łukasza Lewczuka

  prof. dr hab. Katarzyna Guzińska- Ustymowicz
  18
  października 
  2021
  godz. 13.00
  lek. Mateusz Zbigniew Olszewski„Analiza zmian refrakcji u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji”
  link do transmisji: obrona lek. Mateusza Zbigniewa Olszewskiego
  prof. dr hab. Małgorzata Mrugacz
  14 października
  2021
  godz. 12.00
  mgr Joanna Zabłocka„Analiza wpływu gry na instrumentach dętych (fagot i saksofon) na stan funkcjonalny stawu ramiennego u muzyków”
  link do transmisji: obrona mgr Joanna Zabłocka
  prof. dr hab. Wojciech Kułak
  13 października
  2021
  godz. 11.00
  lek. Mateusz Zakrzewski"Wybrane markery stanu zapalnego w ślinie dzieci zakażonych Helicobacter pylori"
  link do transmisji: obrona lek. Mateusz Zakrzewski
  prof. dr hab. Katarzyna Guzińska- Ustymowicz
  12 października
  2021
  godz. 11.00
  lek. Marta Jakoniuk"Stężenie wybranych makroelementów i pierwiastków toksycznych oraz obraz spektroskopii rezonansu magnetycznego u osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa"
  link do transmisji: obrona lek. Marta Jakoniuk
  dr hab. Jan Kochanowicz

  20 września

  2021

  godz. 12.00

  mgr Artur Andrzej Kanteluk

  "Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój udaru mózgu wśród gminy Michałowo"

  link do transmisji: obrona mgr Artura Andrzeja Kanteluka

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  08 lipca

  2021

  godz. 11.00

  mgr Ewelina Maria Sobolewska

  "Potrzeba funkcjonowania hospicjów perinatalnych w percepcji studentów kierunków medycznych i pracowników ochrony zdrowia"

  link do transmisji: obrona mgr Eweliny Marii Sobolewskiej

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak
  08 czerwca
  2021
  godz. 11.00
  mgr Dominika Maria Ziembicka

  "Ocena funkcjonowania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w Polsce z perspektywy świadczeniodawców"

  link do transmisji: obrona mgr Dominiki Marii Ziembickiej

  prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz

  30 kwietnia

  2021

  godz. 11.00

  mgr Beaty Józefy Żółkiewskiej

  "Satysfakcja z życia i radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez pielęgniarki i położne aktywne zawodowo z województwa lubelskiego"

  link do transmisji: obrona mgr Beaty Józefy Żółkiewskiej

  dr hab. Grażyna Iwanowicz- Palus

  26 kwietnia

  2021

  godz. 12.00

  lek. dent. Dorota Elżbieta Piotrowska

  "Analiza korzystania ze świadczeń stomatologicznych w odniesieniu do czynników socjoekonomicznych w Polsce w latach 2010- 2013"

  link do transmisji: obrona lek. dent. Doroty Elżbiety Piotrowskiej

   

  dr hab. Robert Milewski
  19 kwietnia
  2021
  godz. 12.00
  mgr Mateusz Piotr Przylipiak"Poprawa percepcji twarzy po zabiegach estetycznych oraz rola proporcji struktur twarzy w ocenie jej atrakcyjności"
  link do transmisji: obrona mgr Mateusza Piotra Przylipiaka
  dr hab. Robert Milewski
  24 marca
  2021
  godz. 11.00
  mgr Magda Orzechowska

  "Analiza porównawcza zapadalności na wybrane zakażenia przenoszone drogą płciową w Polsce w latach 2010- 2015"

  link do transmisji: obrona mgr Magdy Orzechowskiej

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  03 lutego

  2021

  godz. 11.00

  mgr Dorota Kamińska

  "Ocena nacieku zapalnego z limfocytów T cytotoksycznych (CTLs) w raku żołądka w korelacji z wybranymi parametrami kliniczno- histopatologicznymi" 

  link do transmisji: obrona mgr Doroty Kamińskiej

  dr hab. Anna Pryczynicz

  03 lutego

  2021

  godz. 12.30

  mgr Anna Sylwia Wieczorek

  "Występowanie genów oporności na makrolidy, linkozamidy, streptograminy grupy B oraz pleuromutyliny wśród klinicznych szczepów z rodzaju Staphylococcus"

  link do transmisji: obrona mgr Anny Sylwii Wieczorek

  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  11 stycznia

  2021

  godz. 12.00

  mgr Mariusz Celiński

  "Analiza przyczyn i skutków interwencji zespołów ratownictwa medycznego wobec osób w podeszłym wieku na przykładzie wybranych miast na prawach powiatu"

  link do transmisji: obrona mgr Mariusza Celińskiego

  dr hab. Mateusz Cybulski
    2020 

  03 grudnia

  2020

  godz. 11.00

  lek. Orest Szczygielski

  "Poziom wybranych metaloproteinaz oraz ich inhibitorów w ślinie osób z rozszczepem szczęki"

  link do transmisji: obrona lek. Oresta Szczygielskiego

  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak

  02 grudnia

  2020

  godz. 11.00

  mgr Beata Barbara Szlendak

  "Sposoby radzenia sobie ze stresem przez pielęgniarki i położne uczestniczące w szkoleniach specjalizacyjnych"

  link do transmisji: obrona mgr Beaty Barbary Szlendak

  dr hab. Grażyna Iwanowicz- Palus

  27 listopada

  2020

  godz. 12.00

  mgr Andrzej Malinowski

  "Analiza czynników ryzyka oraz wpływu miękkich soczewek kontaktowych na progresję wady u pacjentów z krótkowzrocznością"

  link do transmisji: obrona mgr Andrzeja Malinowskiego

  prof. dr hab. Małgorzata Mrugacz

  26 listopada

  2020

  godz. 10.00

  mgr Marcin Ślifirczyk

  "Stres w pracy oraz wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pracowników Pogotowia Ratunkowego"

  link do transmisji: obrona mgr Marcina Ślifirczyka

  dr hab. Marcin Weiner

  25 listopada

  2020

  godz. 12.00

  lek. Magdalena Róg- Makal

  "Chcarakterystyka kliniczna, czynniki ryzyka i rokowanie u pacjentów z prawidłowym obrazem angiograficznym tętnic wieńcowych"

  link do transmisji: obrona lek. Magdaleny Róg- Makal

  prof. dr hab. Hanna Bachórzewska- Gajewska

  5 listopada

  2020

  godz. 12.00

  mgr Maria Merklinger- Soma

  "Zachowania zdrowotne a zasoby osobiste pielęgniarek aktywnych zawodowo"

  link do transmisji: obrona mgr Marii Merklinger- Soma

  dr hab. Ewa Wilczek- Rużyczka

  28 października

  2020

  godz. 10.00

  mgr Elżbieta Dróżdż- Kubicka

  "Jakość życia rodzin w śpiączce i wybudzonych ze śpiączki pacjentów Kliniki Budzik i podopiecznych Funfdacji Akogo"

  link do transmisji: obrona mgr Elżbiety Dróżdż- Kubickiej

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  28 września

  2020

  godz. 12.00

  mgr Dorota Koncewicz"Wybrane aspekty funkcjonowania rodzin dzieci z uszkodzonym słuchem"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  25 września

  2020

  godz. 11.00

  mgr Joanna Rutkowska"Zastosowanie unikatowej techniki szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej (HSDI) w diagnostyce postaci klinicznej dysfonii u kobiet w ciąży"prof. dr hab. Bożena Kosztyła- Hojna

  21 września

  2020

  godz. 12.00

  lek. Bernadetta Siergiejko"Oskrzelowy test prowokacyjny z alergenem- dwutygodniowa obserwacja zmian w zakresie FEV1 oraz PEF po inhalacji alergenu"dr hab. Ewa Świebocka

  18 września

  2020

  godz. 12.00

  mgr Ewa Taranta"Oczekiwania mieszkańców Białegostoku wobec pielęgniarki rodzinnej. Badania ilościowe i jakościowe"prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz

  11 września

  2020

  godz.09.30

  Aula Magna

  mgr Anna Małgorzata Jurczuk"Wpływ przedoperacyjnego immostymulującego leczenia żywieniowego na skład ciała i wczesne wyniki leczenia operacyjnego chorych na raka żołądka"dr hab. Zbigniew Kamocki

  04 września 2020

  godz. 12.00

  mgr Magdalena Biegaj"Wpływ nawyków żywieniowych na stężenie wybranych mikroelementów i całkowity status antyoksydacyjny u osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa"dr hab. Katarzyna Socha

  10 sierpnia 2020

  godz. 12.00

  mgr Małgorzata Bartold- Kuryś"Wpływ różnych dawek preparatu WPC- 80 na zmiany wywoływane metronidazolem w nieuszkodzonej skórze starych szczurów"dr hab. Małgorzata Knaś

  10 sierpnia 2020

  godz. 11.00

  mgr Karolina Niedziołko- Bagniuk"Produkty oksydacji w skórze starych szczurów poddanych działaniu diety wzbogaconej aminokwasami"dr hab. Małgorzata Knaś

  27 lipca 2020

  godz. 11.00

  mgr Joanna Smarkusz- Zarzecka"Analiza wpływu stosowanych szczepów probiotycznych i sposobu żywienia na skład ciała, osiągane wyniki sportowe oraz częśtość występowania zaburzeń żołądkowo- jelitowych u biegaczy"prof. dr hab. Lucyna Ostrowska

  15 lipca 2020

  godz. 12.00

  mgr Dominika Marta Gier"Ocena skuteczności diety eliminacyjnej w leczeniu otyłości u kobiet z chorobą Hashimoto"prof. dr hab. Lucyna Ostrowska

  10 lipca 2020

  godz. 11.00

  mgr Dorota Ługowska"Subiektywne doznania pacjentów podczas operacji zaćmy oraz w okresie okołooperacyjnym"prof. dr hab. Zofia Mariak

  06 lipca 2020

  godz. 12.00

  le. Paweł Andrzej Wojciak"Skuteczność zabiegu laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka w leczeniu zespołu metabolicznego i chorób współistniejących z otyłością olbrzymią"dr hab. Hady Razak Hady

  29 czerwca

  2020

  godz. 12.00

  mgr Katarzyna Pawłowicz"Wpływ uzależnienia od alkoholu i nikotyny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego"prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz

  24 czerwca

  2020

  godz. 12.00

  mgr Elżbieta Milewska"Sytuacja epidemiologiczna ostrych zatruć dzieci w wieku 9- 18 lat hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w latach 2013- 2018. Analiza retrospektywna"prof. dr hab. Włodzimierz Buczko

  16 czerwca

  2020

  godz. 12.00

  mgr Edyta Kierczuk"Wpływ środowiska rodzinnego oraz nauczycieli na postawy dzieci obcokrajowców wobec zdrowia i choroby"prof. dr hab. Elzbieta Krajewska- Kułak

  27 lutego

  2020

  godz. 10.00

  mgr Magdalena Kwak"Stan zdrowia psychicznego, poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem u pielęgniarek psychiatrycznych"prof. dr hab. Ewa Wilczek- Rużyczka

  19 lutego

  2020

  godz. 12.00

  mgr Marta Rożniata"Ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia i skuteczności terapii żywieniowej u pacjentów z zespołem metabolicznym"dr hab. Małgorzata Zujko

  17 stycznia

  2020

  godz. 15.00

  Aula Magna

  mgr Ewelina Chilińska- Kopko"Ocena wpływu stężenia testosteronu na stopień zaawansowania zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych w grupie pacjentów ze stabilną dławicą piersiową"prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki

  10 stycznia

  2020

  godz. 11.00

  mgr Łukasz Michał Nurkowski"Analiza związku pomiędzy stresem i czynnikami psychogennymi a występowaniem wysokich wartości ciśnienia tętniczego, a także analiza alternatywnych sposobów leczenia nadciśnienia tętniczego"dr hab. Edyta Zbroch

  09 stycznia

  2020

  godz. 13.00

  mgr Karolina Bagnowska"Analiza retrospektywna sezonowości porodów dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"prof. dr hab. Wojciech Kułak
    2019 

  26 listopada

  2019

  godz. 11.00

  Sala RW Wydział Nauk o Zdrowiu

  mgr Marcin Krzysztof Hładuński"Przydatność parametru SUV w badaniu SPECT/CT z wykorzystaniem protokołu xBONE w diagnostyce zmian ogniskowych kości"prof. dr hab. Janusz Myśliwiec

  15 listopada

  2019

  godz. 13.00

  lek. Iwona Wilińska"Wybrane parametry stresu oksydacyjnego w śliniankach podżuchwowych i przyusznych starych szczurów poddanych działaniu koncentratu białek serwatkowych i metronidazolu"dr hab. Małgorzata Knaś

  04 listopada

  2019

  godz. 12.00

  lek. Radosław Jan Stefaniuk"Produkty oksydacji w nieuszkodzonej skórze starych szczurów poddanych działaniu metronidazolu i koncentratu białek serwatkowych WPC-80"dr hab. Małgorzata Knaś

  30 października

  2019

  godz. 13.00

  Aula Magna

  mgr Barbara Szukiel"Ocena zaburzeń mowy i komunikacji dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i szkolnym"prof. dr hab. Wojciech Sobaniec

  30 października

  2019

  godz. 12.00

  Aula Magna

  mgr Katarzyna Nowak"Ocena wpływu neurosensomotorycznego programu MNRI na stan psychoruchowy i parametry QEEG u dzieci z autyzmem"prof. dr hab. Wojciech Sobaniec

  29 października

  2019

  godz. 12.00

  mgr Justyna Sarosiek"Stygmatyzacja i dyskryminacja osób żyjących z HIV/AIDS w kontekscie jakosci życia na przykładzie pacjentów Przychodni i Hospicjum Matki Bożej Miłosierdzia w Zambii"dr hab. Cecylia Łukaszuk

  28 października

  2019

  godz. 12.00

  Aula Magna

  mgr Magdalena Słoma"Percepcja porodu domowego oraz jakości narodzin w zależności od miejsca porodu"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  15 października

  2019

  godz. 12.30

  lek. Arkadiusz Czartoszewski"Oczekiwania pacjentów wobec świadczeń zdrowotnych w Przychodni Lekarskiej MEDIKON w Białymstoku"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  30 września

  2019

  godz. 13.00

  Aula Magna

  lek. Marlena Jamiołkowska- Stawowska"Ocena wpływu preparatów toksyny botulinowej typu A na wybrane funkcje fibroblastów skóry ludzkiej"prof. dr hab. Halina Car

  23 września

  2019

  godz. 13.30

  mgr Paweł Konarzewski"Analiza zaburzeń posturalnych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów i chorobą zwyrodnieniową stawów"prof. dr hab. Anna Kuryliszyn- Moskal

  23 września

  2019

  godz. 12.00

  mgr Elżbieta Potentas"Analiza czynników ryzyka i prewencji chorób sercowo-naczyniowych w grupie młodych kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem modelu diety śródziemnomorskiej"dr hab. Anna Witkowska

  20 września

  2019

  godz. 12.00

  mgr Mirosława Dziekońska"Jakość życia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego leczonych i nieleczonych rehabilitacyjnie"prof. dr hab. Robert Latosiewicz

  19 września

  2019

  godz. 11.30

  mgr Hanna Stolińska"Wybrane czynniki ryzyka wpływające na gęstość mineralną kości u kobiet w okresie okołomenopauzalnymdr hab. Lucyna Ostrowska

  22 lipca

  2019

  godz. 12.00

  mgr Elżbieta Beata Ortman"Zjawisko samoleczenia a ocena zapotrzebowania na edukację zdrowotną i postawy zdrowotne pacjentów i pielęgniarek"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  15 lipca

  2019

  godz. 12.00

  mgr Karol Laskowski"Wiedza młodzieży gimnazjalnej na temat nowotworów a ich preferencje zdrowotne"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  12 lipca

  2019

  godz. 13.00

  mgr Patrycja Kuczyńska"Ocena ekspresji wybranych cząstek adhezyjnych z rodziny CEACAM w raku żołądka"dr hab. Anna Pryczynicz

  12 lipca

  2019

  godz. 12.00

  mgr Dorota Jagodzińska"Ocena ekspresji białka GDF15 w korelacji z wybranymi markerami anatomo- klinicznymi raka jelita grubego"prof. dr hab. Katarzyna Guzińska- Ustymowicz

  11 lipca

  2019

  godz. 13.00

  lek. Edyta Heropolitańska- Pliszka"Wybrane parametry biochemiczne w najczęstszych zespołach przebiegających z zaburzeniami naprawy DNA"dr hab. Bożena Mikołuć

  10 lipca

  2019

  godz. 13.00

  mgr Anna Golonko"Ocena potencjalnych czynników ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego u pacjentów po podaniu posiłków o różnym składzie odżywczym"dr hab. Lucyna Ostrowska

  03 lipca

  2019

  godz. 13.00

  mgr Halina Przyłożyńska"Kontrola ciśnienia tętniczego w chorobach nerek w świetle nowych zaleceń"prof. dr hab. Jolanta Małyszko

  02 lipca

  2019

  godz. 12.00

  lek. Ignacy Dobrzycki"Zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych w późnej starości"prof. dr hab. Hanna Bachórzewska- Gajewska

  27 czerwca

  2019

  godz. 12.00

  (Aula Magna)

  lek. Anna Tokajuk"Ocena wpływu WPC-80 na proces krzepnięcia krwi w modelu zakrzepicy szczurów"prof. dr hab. Halina Car

  24 czerwca

  2019

  godz. 14.00

  mgr Adam Jarosław Szepeluk"Analiza zachowań żywieniowych, a zawartość wybranych mikro i makro elementów we włosach studentow uczelni we Francji, w Polsce i na Białorusi"prof. dr hab. Jan K. Karczewski

  11 czerwca 2019

  godz. 12.00

  mgr Urszula Cwalina

  „Analiza wpływu czynników morfokinetycznych na potencjał rozwojowy zarodków, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska Direct Unequal Cleavages”

  dr hab. Robert Milewski

  05 czerwca 2019

  godz. 12.00

  lek. Tomasz Konończuk"Rola sfingolipidów w patogenezie ostrego zapalenia trzustki"prof. dr hab. Małgorzata Żendzian- Piotrowska"

  30 maja 2019

  godz. 13.00

  mgr Teresa Michalczuk" Wybrane aspekty jakości życia pacjentów po protezoplastyce stawu biodrowego"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  27 maja 2019

  godz. 13.00

  mgr Paweł Piszcz"Zapobieganie i radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym członków zespołu transplantacyjnego"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  23 maja 2019

  godz. 13.00

  mgr Jacek Zawierucha"Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych"prof. dr hab. Jolanta Małyszko

  18 lutego 2019

  godz. 12.00

  mgr Krystian Mnich"Oszacowanie dawki efektywnej od izotopów naturalnych i sztucznych otrzymywanej przez pacjentów w wyniku terapii z użyciem borowiny pochodzącej ze złoża w Podsokołdzie"dr hab. Maria Karpińska

  13 lutego 2019

  godz. 12.00

  mgr Alina Jałoza"Jakość życia pacjentów po odbytym leczeniu na oddziale intensywnej opieki medycznej"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  31 stycznia 2019

  godz. 13.00

  lek. Ewa Witalis"Ocena jakości życia osób chorych na fenyloketonurię i ich opiekunów w Polsce"dr hab. Bożena Mikołuć

  28 stycznia 2019

  godz. 12.00

  mgr Marta Piszczatowska"Położnictwo i ginekologia na Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1950- 1987"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak

  10 stycznia 2019

  godz. 12.00

  mgr Iwona Zaczyk"Wypalenie zawodowe, stres a satysfakcja z życia w grupach pielęgniarek chirurgicznych i psychiatrycznych"prof. dr hab. Ewa Wilczek- Rużyczka
                                                      2018 

  26 listopada

  2018

  godz. 10.30

  (Aula Magna)

  lek. Anna Citko"Ból spondylogenny jako problem zdrowotny wśród personelu pielęgniarskiego i ratowników medycznych"dr hab. Anna Górska

  26 listopada

  2018

  godz. 12.30

  lek. Urszula Kołodziej"Produkty utleniania DNA, białek i lipidów w gruczołach ślinowych szczurów karmionych dietą bogatobiałkową i bogatotłuszczową"prof. dr hab. Anna Zalewska

  26 listopada

  2018

  godz. 13.30

  mgr Aneta Filipek- Czerska"Częstość występowania gruźlicy wśród więźniów i funkcjonariuszy w Zakładzie Karnym w Lublinie i Białej Podlaskiej"prof. dr hab. Jan K. Karczewski

  20 listopada 2018

  godz. 12.00

  mgr Ewa Sacharzewska- Korol"Ocena wpływu indometacyny na ekspresję wybranych genów w eksperymentalnym modelu alergicznego zapalenia dróg oddechowych u myszy"prof. dr hab. Krzysztof Kowal

  19 listopada 2018

  godz. 12.00

  lek. Zbigniew Sankowski"Ocena częstości występowania reakcji alergicznych natychmiastowych i późnych na pospolite alergeny u dzieci z atopowym zapaleniem skóry, astmą i alergicznym nieżytem nosa"dr hab. Grzegorz Mincewicz
  24 września 2018
  godz. 11.30 (Aula Magna)
  mgr Emilia Harasim- Piszczatowska"Preferowane zachowania zdrowotne młodych kobiet w ciąży a postrzeganie przez nie własnego ciała"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak
  21 września 2018 godz. 13.00mgr Kamil Bienias"Ocena wybranych parametrów biochemicznych i morfologicznych mózgów zwierząt z eksperymentalnie wyindukowaną hiperglikemią"prof. dr hab. Halina Car
  16 lipca 2018 godz. 13.00lek. Anna Barbara Kicel- Wesołowska"Ocena aktywności fagocytarnej i bakteriobójczej płytek krwi noworodków urodzonych "blisko terminu porodu""prof. dr hab. Alicja Wasiluk
  16 lipca 2018 godz. 11.30lek. Piotr Michał Kinalski

  "Wartość oceny surowiczych stężeń HE4 i S-p53Ab w raku endometrium"

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
  06 lipca 2018 godz. 13.00mgr Agnieszka Wendołowicz"Podaż nutraceutyków oraz sposób żywienia i jego wpływ na stan kliniczny pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych"dr hab. Lucyna Ostrowska
  28 czerwca 2018 godz. 13.30mgr Anna Zalewska"Ocena postawy ciała i siły mięśniowej dzieci w wieku szkolnym"prof. dr hab. Wojciech Kułak
  28 czerwca 2018 godz. 12:00mgr Bożena Ewa Kopcych"Oczekiwania chorych i ich rodzin/opiekunów w zakresie jakości wykonywanych świadczeń pielęgniarskich w opiece domowej"dr hab. Jolanta Lewko

  21 czerwca 2018 godz. 13.00

  lek Aleksander Krupa"Ocena przydatności rynomanometrii w nosowym teście prowokacyjnym z alergenem"dr hab. Ewa Świebocka
  15 czerwca 2018 r. godz. 13.00mgr Elżbieta Karpińska"Ocena sposobu żywienia, całkowitego statusu antyoksydacyjnego i stężenia wybranych pierwiastków we krwi osób ze stwardnieniem rozsianym"dr hab. Katarzyna Socha
  14 czerwca 2018 r. godz. 13.00lek. Marta Garbowska"Wpływ cukrzycy streptozotocynowej oraz insulinooporności indukowanej dietą bogatotłuszczową na aktywność sfingomielinowego szlaku transmisji sygnałów w gruczołach ślinowych szczura"prof. dr hab. Małgorzata Żendzian- Piotrowska

  8 czerwca 2018r.  godz. 14.00

  mgr Diana Wasiluk"Możliwości zastosowania różnych diet w leczeniu pacjentów z mieszaną postacią zespołu jelita nadwrażliwego"dr hab. Lucyna Ostrowska
  4 czerwca 2018r.  godz. 12.00mgr Jolanta Gładczuk

  „Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałakach”

  dr hab. Ewa Kleszczewska
  30 maja 2018 r. godz. 12.00mgr Edyta Kawka„Ocena częstości występowania zakażenia latentnego prątkiem gruźlicy wśród pensjonariuszy i personelu domu pomocy społecznej w Kozuli”  prof. dr hab. Jan K. Karczewski
  29 maja 2018 r. godz. 13.00mgr Jolanta Kraśnicka„Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane w Polsce w percepcji podopiecznych przychodni lekarzy rodzinnych Pro Medica Centrum w Białymstoku”prof. dr hab. Elżbieta Krajewska - Kułak

  28 maja 2018

  godz. 11.30

  lek Agnieszka Kasiukiewicz"Czynniki ryzyka zespołu słabości u chorych hospitalizowanych w oddziale geriatrii"dr hab. Zyta Beata Wojszel

  26 kwietnia 2018

  godz. 12.00

  mgr Mirosława Sidor"Analiza epidemiologiczna retro i prospektywna działalności wybranego gabinetu fizjoterapeutycznego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji na terenie powiatu bialskiego województwa lubelskiego"prof. dr hab. Jan Karczewski

  24 kwietnia 2018

  godz. 14.00

  lek Anna Słowik - Sułkowska"Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym a całkowity status antyoksydacyjny i stęzenie selenu w surowicy"prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska

  19 marca 2018

  godz. 12.00

  mgr Magdalena Waszczeniuk"Wpływ posiłków wysokobiałkowych i wysokowęglowodanowych na wybrane parametry metaboliczne oraz hormony przewodu pokarmowego"dr hab. Lucyna Ostrowska

  22 lutego 2018

  godz. 12:00

  lek. Dorota Czyżewska"Zastosowanie ultrasonografii do oceny wybranych parametrów morfologicznych żyły szyjnej i żyły udowej"dr hab. Andrzej Ustymowicz

  25 stycznia 2018

  godz. 12:00

  mgr Monika Gałczyk"Analiza czynników ryzyka wpływających na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa pielęgniarek i fizjoterapeutów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce"prof. dr hab. Wojciech Kułak
    2017 

  7 grudnia 2017 godz. 12:00

  mgr Zofia Stojak"Ocena wpływu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na stan funkcjonalny pacjentów i sytuację opiekuńczą ich nieformalnych opiekunów"dr hab. Ludmiła Marcinowicz

  6 listopada 2017

  godz. 12:00

  mgr Dorota Citko"Ocena częsrości uczuleń na alergeny pokarmowe i powietrzno-pochodne jako narzędzie monitorowania procesu alergicznego w badanej populacji dziecięco-młodzieżowej. Analiza dziesięcioletnia"dr hab. Jolanta Wasilewska

  17 października 2017

  godz. 13:00

  lek. Stanisław Andrzej Michalak"Znaczenie prognostyczne stężeń IL-6 i IL-8 w wodobrzuszu nowotworowym towarzyszącym surowiczemu rakowi jajnika"prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  9 października 2017

  godz. 14:00

  mgr Karolina Lisowska"Analiza porodów domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego"dr hab. Bożena Dobrzycka

  25 września 2017

  godz. 12:30

  mgr Paweł Mateusz Sowa" Ocena szans i zagrożeń procesu wdrażania systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce"prof. dr hab. Andrzej Szpak

  4 lipca 2017

  godz. 13:00

  lek. Łukasz Kuźma

  "Wady zastawkowe serca u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 2006 - 2010"

  prof. dr hab. Hanna Bachórzewska-Gajewska

  29 czerwca 2017

  godz. 12:00

  mgr Bianka Misiak" Ocena zasobów zdrowotnych personelu pielęgniarskiego po 40 roku życia z województwa podlaskiego” dr hab. Jolanta Lewko

  26 czerwca 2017

  godz. 13:00

  mgr Małgorzata Kołpak-Kowalczuk"Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012."prof. dr hab. Andrzej Szpak

  26 czerwca 2017

  godz. 12:00

  mgr Janusz Wojtkowski"Stan funkcjonalny pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową w korelacji z jakością życia."prof. dr hab. Wojciech Kułak

  23 czerwca 2017

  godz. 12:00

  mgr Marta Żebrowska"Ocena wpływu WPC-80 na wybrane egzoglikozydazy lizosomalne w wątrobie szczurów."prof. dr hab. Halina Car
  22 czerwca 2017 godz.12:00lek. dent. Anna Ostrowska

  "Wpływ nawyków żywieniowych na stan zdrowia jamy ustnej 18-letniej młodzieży licealnej."

  prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska

  21 czerwca 2017

  godz. 12:00

  mgr Karolina Sochoń" Ocena postawy ciała i aktywności fizycznej dzieci w wieku szkolnym."prof. dr hab. Wojciech Kułak

  20 czerwca 2017

  godz. 12:00

  lek. Magdalena Edyta Łuba"Ocena możliwości chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej i cukrzycy typu 2 metodą rękawowej resekcji żołądka."dr hab. Hady Razak Hady
  5 czerwca 2017 godz. 12:00mgr Alicja Szyłejko"Analiza determinant obciązenia biopsychospołecznego pracowników bloku operacyjnego warunkujące wystąpienie zespołu wypalenia zawodowego."dr hab. Paweł Knapp

  15 maja 2017

  godz. 12:00

  Agnieszka Paszko"Ocena strategii zwalczania raka piersi w populacji kobiet województwa świętokrzyskiego na podstawie wieloaspektowej analizy epidemiologicznej."dr hab. Stanisław Góźdź
  11 maja 2017 godz. 12:00Iwona Mirończuk-Chodakowska"Ocena zawartości wybranych biopierwiastków i ß-glukanów w grzybach jadalnych".dr hab. Anna Witkowska
  7 kwietnia 2017 godz. 11:00Katarzyna Danuta Jańczuk"Analiza porównawcza obciążenia psychicznego wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach zachowawczych i zabiegowych  na podstawie trzech szpitali powiatowych województwa lubelskiego."prof. dr hab. Jan Karczewski
  31 marca 2017 godz. 11:00Martyna Ewa Krukowska"Empatia a wypalenie zawodowe u ratowników medycznych."prof. dr hab. Jan Karczewski
  20 marca 2017 godz.12:00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  lek. Jan Zygmunt Trusewicz"Rozwój chirurgii w Olsztynie po II Wojnie Światowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tradycji wileńskiej."prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
  17 marca 2017 godz. 12:00mgr Agata Nędzi-Kowalczyk"Ocena procesów antyoksydacyjnych egzo- i endogennych w surowicy i erytrocytach krwi pacjentów z autyzmem."prof. dr hab. Wojciech Sobaniec
  27 lutego 2017 godz. 12:00mgr Aneta Małgorzata Brayer"Satysfakcja zawodowa magistrów pielęgniarstwa zatrudnionych w podmiotach leczniczych - analiza ilościowa i jakościowa."dr hab. Ludmiła Marcinowicz
  7 lutego 2017 r. godz. 12:00mgr Małgorzata Andryszczyk„Ewaluacja postaw prozdrowotnych studentów wybranych uczelni z Suwałk, Grodna i Lwowa w świetle działań Programu Prozdrowotnego realizowanego w latach 2013-2016.”dr hab. Ewa Kleszczewska
  10 stycznia 2017 godz. 12:00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Katarzyna KaniewskaOcena wpływu wydolności statycznej stóp na jakość życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.”prof. dr hab. Anna Kuryliszyn-Moskal
  2016

  Termin       

  Autor

  Temat

  Promotor

  29 listopada 2016

  godz. 12:00

  mgr Ewa Perkowska"Jakość życia kobiet leczonych z powodu raka jajnika"prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  17 listopada 2016

  godz. 13:00

  lek. Agnieszka Kułak-Bejda„Wybrane zachowania ryzykowne studentów Polski i Białorusi”dr hab. Napoleon Waszkiewicz

  15 listopada 2016

  godz. 11:00

  Aula Magna Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  lek. Mateusz Falkowski„Ocena wpływu WPC-80 na procesy oksydacyjno-redukcyjne ślinianek podżuchwowej i przyusznej u szczurów”prof. dr hab. Halina Car

  10 listopada 2016

  godz. 12:00

  mgr Justyna Zińczuk„Ocena ekspresji białek regulatorowych cyklu komórkowego w zmianach przedrakowych zewnątrzwydzielniczej części trzustki”prof. dr hab. Andrzej Kemona
  9 listopada 2016 godz. 12:00mgr Halina Śliżewska„Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w ślinie dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.”prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
  7 listopada 2016 godz. 13:00mgr Marcin Kur„Ocena wyników operacyjnego leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.”dr hab. Jan Kochanowicz
  4 listopada 2016 godz. 13:00mgr Grzegorz Bejda„Wpływ religijności na deklarowane zachowania prozdrowotne.”dr hab. Jolanta Lewko
  3 listopada 2016 godz. 13:15lek. Dariusz Kuć„Medyczne i etyczne aspekty decyzji o zaniechaniu uporczywej terapii u dzieci z chorobami prowadzącymi do przedwczesnej śmierci w Białostockim Hospicjum dla Dzieci.”prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
  3 listopada 2016 godz. 12:00mgr Izabela Dorota Hładuńska"Wzrokowe i słuchowe potencjały wywołane związane z wydarzeniem poznawczym u dzieci z zaburzeniami mowy i dysleksją".dr hab. Leszek Boćkowski
  22 czerwca 2016 godz. 12:00mgr Katarzyna Piotrowska"Analiza porównawcza obciążenia nowotworami złośliwymi w mieście i na wsi w województwiet świętokrzyskim w latach 1999-2010."prof. dr hab. Jan K. Karczewski

  15 czerwca godz. 13.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Andrzej Niewiński"Prospektywna ocena wpływu postępowania rehabilitacyjnego na jakość życia chorych po zabiegach naprawczych stawu ramiennego"prof. dr hab. Anna Kuryliszyn - Moskal
  9 czerwca 2016 godz. 12:00lek. Julia Strumiło"Analiza wpływu pacjentów na decyzje lekarzy rodzinnych dotyczące antybiotykoterapii."prof. dr hab. Sławomir Chlabicz
  8 czerwca 2016 godz. 13:00mgr Beata Kosińska"Analiza porównawcza realizacji świadczeń opiekuńczo-terapeutycznych przez personel domów pomocy społecznej powiatu bialskiego."prof. dr hab. Jan K. Karczewski
  10 maja 2016 godz. 12:00lek. Marcin Gułaj"Ocena bezpieczeństwa implantacji stymulatora AAI w chorobie węzła zatokowego u pacjentów we wczesnej i późnej starości - 8-letnia analiza retrospektywna."dr hab. Zyta Beata Wojszel
  12 kwietnia 2016 godz. 13:00mgr Agnieszka Maria Korol"Wybrane aspekty bio-psycho-społeczne okresu starzenia się mężczyzn"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
  11 kwietnia 2016 godz. 12:00mgr Aleksandra Prokop-Zaniewska"Ocena postawy ciała w korelacji z żywieniem i stanem odżywienia dzieci przedszkolnych"prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska

  26.lutego 2016

  Aula Magna Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Beata Kuryłek"Wpływ leczenia hipoglikemizującego na jakość życia chorych na cukrzycę typu 2.”prof. dr hab. Sławomir Chlabicz

  18 luty 2016 godz. 12:00

  mgr Barbara Bebko"Analiza sposobu żywienia, w pierwszym roku życia, dzieci urodzonych przedwcześnie z masą ciała < 2000g hospitalizowanych w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UM w Białymstoku w latach 2011-2012."dr hab. Marek Szczepański
  19 stycznia 2016 godz. 12:00lek. Maria Sołdatow"Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u pacjentów po wszczepieniu regulowanej opaski żołądkowej sposobem laparoskopowym w przebiegu leczenia otyłości olbrzymiej."prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
                                                     Rok 2015 
  TerminAutorTematPromotor
      
  18 grudnia 2015 godz. 10:00lek. Artur Zalewski"Analiza efektywności systemu ratownictwa medycznego w leczeniu naczyniopochodnych stanów zagrożenia życia w rejonie działania Ośrodka Kardiologii Interwencyjnej Allenort w Ełku."prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
  8 grudnia 2015 godz. 13:00mgr Anna Ławnik"Wsparcie społeczne a zachowania agresywne młodzieży ponadgimnazjalnej z powiatu bialskiego, województwa lubelskiego."dr hab. Ludmiła Marcinowicz
  10 lipca 2015 godz. 12:00mgr Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska"Poziom wiedzy o alergii pokarmowej i jej leczeniu wśród studentów wybranych kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku."prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
  1 lipca 2015 godz. 12:00mgr Ewa Fiega"Analiza wybranych zachowań zdrowotnych pracownic szpitala wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

  22 czerwca 2015 godz. 14:00

  Aula Magna Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Paulina Natalia Szczerbo"Porównawcza ocena odżywiania uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku i Ostrołęki w opinii respondentów."prof. dr hab. Jan Karczewski
  17 czerwca 2015 godz. 13:15mgr Katarzyna Maria Terlikowska"Ocena wartości diagnostycznej przedoperacyjnych stężeń HE4 i CA125 oraz algorytmu ROMA w surowiczym raku jajnika."dr hab. Anna Witkowska
  17 czerwca 2015 godz. 12:00mgr Zofia Dzięcioł"Ocena zaburzeń chodu oraz statyki stóp u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów."prof. dr hab. Anna Kuryliszym-Moskal
  16 czerwca 2015 godz. 12:00mgr Kamila Okulczyk"Stabilność posturalna młodzieży z przewlekłym, niespecyficznym bólem krzyża w badaniu posturograficznym."prof. dr hab. Wojciech Kułak
  15 czerwca 2015 godz. 12:00mgr Anna Karolina Kalinowska"Wpływ muzyki klasycznej i heavy metalowej na układ krążenia i układ nerwowy u młodych dorosłych."prof. dr hab. Wojciech Kułak
  1 czerwca 2015 godz. 12:00lek. Adam Dąbrowski"Ocena wpływu związków polifenolowych na układ oksydo-redukcyjny ślinianki podżuchwowej szczura eksponowanego na kadm."prof. dr hab. Halina Car
  26 maja 2015 godz. 12:00mgr Bogumiła Siembida"Porównanie zachowań temperaturowych implantów ortopedycznych (stopów stali i tytanu) poddanych działaniu ultradzwięków i prądu stałego - badania doświadczalne."prof. dr hab. Robert Latosiewicz
  25 maja 2015 godz.12:00mgr Izabela Wysocka-Skurska"Ocena stanu funkcjonalnego i jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów w porównaniu do chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów."prof. dr hab. Wojciech Kułak

  11.maja 2015

  godz. 12:00

  mgr Agnieszka Wojno"Ewolucja postaw życiowych chorych w przebiegu raka jajnika."dr hab. Paweł Knapp
  28 kwietnia 2015 godz. 12:00lek. Maciej Hawryluk"Biocenoza pochwy a zmiany w cytologii złuszczeniowej szyjki macicy."dr hab. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz
  13 kwietnia 2015 godz. 12:00mgr Halina Kalandyk"Wpływ wybranych czynników na oczekiwania personelu pielęgniarskiego odnośnie warunków pracy."prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
  23 marzec 2015 godz. 12:30 mgr Agnieszka Borsuk"Ocena efektywności przesiewowych badań cytologicznych w diagnostyce zmian histopatologicznych szyjki macicy w województwie podlaskim".dr hab. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz

  17 marzec 2015

  godz. 12:00

  lek. Anna Syta-Krzyżanowska

  "Wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych po krwotoku podpajęczynówkowym wywołanym pęknięciem tętniaka mózgu."

  dr hab. Jan Kochanowicz
  13 marzec 2015 godz. 12.00lek. Anna Kordecka

  „Ocena częstości izolacji grzybów z rodzaju Candida z powierzchni telefonów komórkowych i preferowanych zachowań prozdrowotnych ich użytkowników”

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
  18 luty 2015 godz. 12.00lek. Barbara Juchnicka"Ocena wpływu antybiotyków aminoglikozydowych na ekspresję cząsteczek adhezyjnych oraz zjawisko apoptozy w komórkach ludzkiego śródbłonka żyły pępowinowej stymulowanych i niestymulowanych czynnikiem martwicy nowotworu - α."dr hab. Marek Szczepański
  5 luty 2015 godz. 12.00lek. Małgorzata Toczyńska-Silkiewicz"Zakażenia układu moczowego i ich uwarunkowania wśród pacjentów geriatrycznych"dr hab. Zyta Beata Wojszel
  2 luty 2015 godz. 12.00lek. Krzysztof Lejmanowicz"Wartość prognostyczna VEGF-D i VEGFR3 w raku błony śluzowej trzonu macicy"prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
  27 styczeń 2015 godz. 12.00mgr Elżbieta Dmitruk"Walidacja i zastosowanie polskiej wersji skali jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym CP QOL - Child"prof. dr hab. Wojciech Kułak
  15 styczeń 2015 godz. 12.00

  Aula Magna Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Krystyna Piekut"Analiza wskazań do cięcia cesarskiego w materiale Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w latach 2000-2010."prof. dr hab. Sławomir Terlikowski
    Rok 2014 
  18 grudnia 2014 godz. 12.00mgr Anna Mirska"Analiza retrospektywna skuteczności leczenia toksyną botulinową pacjentów ze spastyczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego w latach 2004-2010."prof. dr hab. Wojciech Kułak
  3 grudnia godz. 12.00mgr Ewa Fejfer-Wirbał"Zawód pielęgniarki w opinii lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach regionu północni-wschodniej Polski"dr hab. Ludmiła Marcinowicz
  19 listopada godz. 12.00lek. Agnieszka PolewkoOcena parametrów morfologicznych płytek krwi noworodków urodzonych "blisko terminu porodu"prof. dr hab. Alicja Wasiluk
  13 listopada godz. 14.00lek. Anna Jackowska"Aktywność fizyczna osób z cukrzycą typu 2. Porównanie różnych metod oceny"prof. dr hab. Sławomir Chlabicz
  23 października godz. 12.00mgr Grażyna Dytrych"Wpływ stymulacji metodą Vojty na rozwój psychoruchowy dzieci z zespołem Downa"prof. dr hab. Wojciech Kułak

  2 lipca

  godz. 12.00

  mgr Agata Sacharewicz"Zachorowania ryzykowne dzieci i młodzieży miasta Białegostoku"prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska

  1 lipca

  godz. 12.00

  mgr Piotr Kułak"Pomiary istoty szarej i białej w badaniach wolumetrycznych metodą rezonansu magnetycznego u dzieci z porażeniem dziecięcym"prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska

  30 czerwca

  godz. 12.00

  mgr Mateusz Cybulski"Biopsychospołeczne problemy w funkcjonowaniu osób w podeszłym wieku"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
  16 czerwca godz.12.00lek. Katarzyna Renata Gołąbek"Niedokrwistość w niewydolności serca"prof. dr hab. Hanna Bachórzewska-Gajewska
  05 czerwca godz. 13.00

  Aula Magna Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Urszula Chrzanowska"Wiedza rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży oraz chorych dorosłych o chorobie trzewnej, zasadach jej rozpoznawania i leczenia dietą bezglutenową"Prof. dr hab. Maciej Kaczmarski
  30 maja godz. 13.00mgr Sławomir Prokopiuk"Ocena wpływu myriocinu na wybrane parametry biochemiczne mózgu z cukrzycą wywołaną streptozotocyną"dr hab. Halina Car

  06 maja godz. 12.00

  Aula Magna Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  lek. Marta Krystyna Bartnicka"Wybrane markery uszkodzenia śródbłonka naczyniowego w korelacji z kapilaroskopowym obrazem mikrokrążenia u dzieci i młodzieży z objawem Raynauda"dr hab. Anna Górska

  06 marzec godz. 13.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1 

  mgr Adelina Abdel Aziz"Ocena wczesnej umieralności okołoporodowej w województwie podlaskim w latach 2005-2011"dr hab. Bożena Dobrzycka
  25 luty godz. 13.00lek. Agnieszka Lidia Szymańska"Epidemiologia, diagnostyka, różnicowanie i leczenie bólów w klatce piersiowej w praktyce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
  4 luty godz. 13.00mgr Wiesław Półjanowicz"Ocena efektywności e-learningowych metod nauczania studentów wybranych kierunków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"dr hab. Robert Latosiewicz
  Rok 2013
  Termin AutorTematPromotor
  18 listopada godz. 12.00mgr Bogusława Karczewska"Sytuacja opiekunków rodzinnych osób starszych z zaburzeniami poznawczymi w Polsce"prof. dr hab. Barbara Bień

  30 października godz. 13.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Agata Panas"Zespół metaboliczny u młodych dorosłych leczonych w dzieciństwie z powodu choroby nowotworowej"dr hab. Katarzyna Muszyńska - Rosłan
  23 października godz 12.00lek Zbigniew Gugnowski"Antybiotykoterapia w gabinecie lekarza rodzinnego. Wskazania, struktura stosowanych leków przeciwbakteryjnych, skaźniki jakości"prof. dr hab. Sławomir Chlabicz

  8 października godz. 14.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Agnieszka Lankau"Ocena wpływu przekonań religijnych na sprawowanie funkcji zawodowych przez pielęgniarki"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska - Kułak
  14 sierpnia godz. 12.00mgr Adam Kurianiuk"Odżywianie uczniów białostockich szkół w latach 2010 - 2011 w opinii respondentów"prof. dr hab. Jan K. Karczewski
  25 lipca godz. 12.00mgr Anna Milewska"Analiza kosztów i efektywności leczenia zaostrzeń w przebiegu Przewlekłej Obutaracyjnej Choroby Płuc"dr hab. Robert Mróz
  11 lipca godz.12.00mgr Jan Bajno"Restrukturyzacja Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży w latach 2007 - 2015"prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
  27 czerwca godz. 12.00mgr Tomasz Koprowicz„Ocena działania koncentratu białek serwatki (WPC – 80) i jego interakcji z metronidazolem na wybrane parametry biochemiczne i morfologiczne krwi u szczurów ”dr hab. Halina Car
  26 czerwca godz.13.00mgr Agata Gołębiewska"Jakość życia osób z migreną a poziom wiedzy na temat choroby pacjentów i pielęgniarek"prof. dr hab. Wojciech Kułak
  19 czerwca godz. 13.00lek Jacek Dobryniewski"Wpływ Neoglandyny na markery uzaleznienia po długotrwałym ciągu alkoholowym"dr hab. Szławomir Dariusz Szajda
  28 maja godz. 11.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  lek Jacek Kita"Ocena wpływu laseroterapii na zaburzenia mikrokrążenia u chorych z pierwotnym i wtórnym objawem Raynauda w oparciu o zmiany w badaniu wideokapilaroskopowym oraz wybrane wskaźniki funkcji śródbłonka naczyniowego"prof. dr hab. Anna Kuryliszyn - Moskal
  16 maja godz. 13.00lek Iwona Nesterowicz"Wartość oceny stężeń VEGF i VEGFR w surowiczym raku jajnika"dr hab. Bożena Dobrzycka
  15 maja godz. 13.00lek Mirosława Demska"Ocena surowiczych stężeń IGF - I i IGFBP - 1 w raku endometrioidalnym błony śluzowej trzonu macicy"dr hab. Bożena Dobrzycka
  30 kwietnia godz. 12.00mgr Diana Sawicka"Ocena działania propolisu i jego wpływu na aktywność temozolomidu w hodowli komórkowej glejaka wielopostaciowego linii U - 87 MG"dr hab. Halina Car
  25 kwietnia godz. 13.00mgr Małgorzata Kardasz"Stan odżywienia, sposób żywienia a stan kliniczny pacjentów hemodializowanych"dr hab. Lucyna Ostrowska
  23 kwietnia godz. 13.00mgr Katarzyna Chrzanowska"Rola farmaceuty szpitalnego w realizacji parenteralnego leczenia żywieniowego w wybranych stanach cgorobowych u dzieci i młodzieży"prof. dr hab. Maciej Kaczmarski

  18 kwietnia godz. 12.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Joanna Fiłon"Zanieczyszczenia produktów spożywczych ołowiem i kadmem jako czynnik ryzyka zdrowotnego ludności województwa podlaskiego"prof. dr hab. Jan K. Karczewski
  16 kwietnia godz. 13.00mgr Dorota Izabela Piechocka"Częstość występowania mechanicznych urazów okołoporodowych noworodków w materiale Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku w latach 2000 -2008"prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
  26 marca godz. 13.00mgr Andrzej Guzowski"Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska - Kułak
  25 marca godz. 12.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Tomasz Iwański"Pielęgniarskie postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne oraz miejsce w zespole interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"prof. dr hab.Elżbieta Krajewska - Kułak
  14 marca godz. 12.00mgr Marcin Kwiatkowski"Aktywność fizyczna a zachorowania na raka błony śluzowej trzonu macicy"prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
  12 marca godz. 12.00lek Tomasz Kociniak"Badania czynnościowe oraz parametry oceny procesu zapalnego układu oddechowego w diagnostyce astmy"dr hab. Ziemowit Ziętkowski
  4 marca godz. 12.00lek Karolina Domian" Ocena efektywności rehabilitacji chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu"prof. dr hab. Wojciech Kułak
  5 luty godz. 13.00lek Piotr Grzegorz Szczesiul"Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w surowicy krwi i moczu chorych na odkleszczowe i inne limfocytarne zapelenia opon mózgowo - rdzeniowych"dr hab. Sławomir Dariusz Szajda

  21 stycznia godz. 13.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Alicja Moczydłowska"Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych w szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem wobec personelu i szpitala"prof. dr hab. Elżbieta Krajewska - Kułak
  Rok 2012
  Termin       AutorTematPromotor
  5 grudnia godz. 12.00mgr Bartosz Pędziński"Ocena efektów realizacji programu profilaktyki chorób układu krążenia w podstawowej opiece zdrowotnej"prof. dr hab. Andrzej Szpak

  20 listopada

  godz. 12.00

  mgr Justyna Fiedorczuk"Sytuacja zdrowotna klas integracyjnych na poziomie ponadgimnazjalnym w percepcji matek"dr hab. Sławomir Chlabicz
  12 listopada godz. 12.00mgr Agnieszka Bukowska"Samorządy zawodów medycznych w Polsce w latach 1918 -1939"prof. dr hab. Bożena Urbanek
  15 października godz 13.00lek Paweł leszek Bernatowicz"Ocena in vitro wpływu alergenów D. pteronyssinus oraz endotoksyny bakteryjnej na wybrane mediatory przebudowy tkanek przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej osób zdrowych i chorych na astmę"dr hab. Krzysztof. W. Kowal
  29 czerwca godz. 12.00lek Grażyna Paszko - Patej

  "Ocena parametrów równowagi u dzieci ze spastyczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego przy użyciu platformy balansowej"

  prof. dr hab. Wojciech Sobaniec
  26 czerwca godz 12.00mgr Joanna Maksymowicz - Jaroszuk" Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia pacjentów zakażonych wirusem HIV"prof. dr hab. Jan K. Karczewski
  20 czerwca godz. 13.30mgr Anna Ślifirczyk"Jakość życia rodzin dzeci z autyzmem a zespół wypalania sił u rodziców"prof. dr hab. Elzbieta Krajewska - Kułak
  18 czerwca godz. 13.00mgr Joanna Zofia Chilińska"Samoocena problemów bio - psycho - społecznych i oczekiwań wobec personelu pielęgniarskiego przez przewlekle chorych”prof. dr hab. Elżbieta Krajewska - Kułak
  13 czerwca godz. 13.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Emilia Leliwa - Sławińska"Ocena wpływu alergenów roztoczy kurzu domowego, lipopolisacharydu bakteryjnego (LPS) i glikokortykosteroidów na produkcję białek CD163 i TWEAK przez komórki jednojądrowe osób zdrowych oraz chorych na astmę w warunkach in vitro"dr hab. Krzysztof W. Kowal
  11 czerwca godz. 10.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Magdalena Malesińska"Uwarunkowania rodzinno - środowiskowe zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego"prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
  5 czerwca godz. 12.00mgr Katrzyna Krystyna Snarska"Analiza wybranych parametrów funkcji nerek u pacjentów z udarem mózgu niedokrwiennym i krwotocznym"prof. dr hab. Hanna Bachórzewska - Gajewska

  4 czerwca

  godz.13.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  lek Emilia

  Bańkowska -Guszczyn

  "Peptydowe czynniki wzrostu w ścianie tętniaka aorty brzusznej"dr hab. Małgorzata Wolańska

  8 maj

  godz.11.00

  Aula Magna

  Pałacu Branickich

  ul. Kilińskiego 1

  mgr Celina

  Dolińska

  "Analiza wybranych parametrów patogenetycznych i klinicznych u chorych hospitalizowanych z powodu astmy"

  dr hab.

  Ziemowit Ziętkowski

  19 kwietnia

  godz. 13.00

  lek Robert

  Boroń

  "Wartość prognostyczna surowiczych i tkankowych stężeń VEGF - A i D w raku błony śluzowej trzonu macicy"

  prof. dr hab.

  Sławomir J. Terlikowski

  14 luty
  godz. 13.00

  mgr Magdalena Kozimala

  "Wpływ wybranych elementów niewerbalnej komunikacji lekarzy na satysfakcję ich pacjentów”

  prof. dr hab.

  Lechosław Putowski

  27 stycznia
  godz. 13.00

  lek Joanna Siemienkowicz

  "Analiza porównawcza sytuacji epidemiologicznej województwa podlaskiego i Obwodu Grodzieńskiego w latach 2003 - 2009”

  prof. dr hab.
  Jan K. Karczewski

   

   

  '