Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Recenzje, streszczenia rozpraw doktorskich.