Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Rusza rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+

  01.03.2023 13:00
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Drodzy studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów,

  Biuro Programu Erasmus+ ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+.

  Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

   

  Kto może wyjeżdżać na studia w ramach Programu Erasmus+?

  • Jako studenci – studenci od 2 do przedostatniego roku studiów wszystkich kierunków prowadzonych na UMB,
  • Jako doktoranci – od 1 do przedostatniego roku studiów doktoranckich.

   

  Do jakich uczelni można wyjeżdżać na studia?

  Studenci mogą wyjeżdżać na studia tylko i wyłącznie do uczelni partnerskich, z którymi UMB podpisało umowę międzyinstytucjonalną.

  Listę uczelni partnerskich, które przyjmują studentów na studia znajdziesz tutaj: https://www.umb.edu.pl/erasmus/uczelnie_partnerskie/oferta_stypendialna_studia

  UWAGA! W związku ze zmianą formy zawierania umów międzyinstytucjonalnych oferta stypendialna jest stale aktualizowana. Prosimy o sprawdzanie aktualizowanej zakładki Oferta stypendialna – studia na bieżąco.

   

  Jakie warunki trzeba spełniać, żeby móc wziąć udział w rekrutacji?

  • musisz posiadać status studenta / doktoranta UMB,
  • w momencie wyjazdu musisz być studentem / doktorantem, przy czym w przypadku studentów być studentem co najmniej 2 roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim, zaś w przypadku doktorantów – być na przedłużeniu studiów,
  • nie wyczerpałeś/aś łącznego okresu mobilności,
  • musisz posiadać średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia / kształcenia w szkole doktorskiej co najmniej 3,5. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia lub doktorantów, brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat z poprzedniego stopnia studiów,
  • musisz znać język obcy, w którym będzie prowadzona nauka w instytucji przyjmującej w stopniu umożliwiającym jej odbywanie.

   

  Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby wziąć udział w rekrutacji?

  • wypełniony formularz aplikacyjny na wyjazd na studia (załącznik nr 2 do Regulaminu wyjazdów),
  • zaświadczenie z Dziekanatu / Szkoły Doktorskiej o średniej ocen uzyskanej z dotychczasowego okresu studiów danego stopnia. W przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia lub doktorantów, brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat z poprzedniego stopnia studiów,
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (w szczególności: certyfikat znajomości języka, ocena z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych, zaświadczenie ze szkoły językowej),
  • jeśli dotyczy: opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o działalności, podpisane przez przewodniczących organizacji studenckich lub władze UMB, a w przypadku osiągnięć sportowych - opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
  • jeśli dotyczy: wykaz publikacji naukowych poświadczony przez Bibliotekę UMB.

  Wzory wszystkich załączników niezbędnych do wzięcia udziału w rekrutacji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania: https://www.umb.edu.pl/s,24092/Dokumenty_do_pobrania oraz w zakładce Regulamin wyjazdów: https://www.umb.edu.pl/s,24403/Regulamin_wyjazdow

   

  Na co zwrócić uwagę przy wybieraniu uczelni?

  Zanim złożysz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z ofertą stypendialną na wyjazdy na studia. Odwiedź strony internetowe tych uczelni które Cię interesują i wstępnie sprawdź czy są tam realizowane przedmioty, które musisz zrealizować na UMB na danym roku studiów. Sprawdź również język w którym prowadzone są dane zajęcia.

   

  Ile uczelni mogę wybrać we wniosku?

  Możesz wybrać maksymalnie 5 uczelni. Podczas wpisywania ich do formularza aplikacyjnego na pierwszym miejscu umieść tę uczelnię, która najbardziej cię interesuje.

   

  Jakie są terminy składania dokumentów?

  Dokumenty na studia można składać od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

   

  Jakie są stawki stypendium na studia?

  Informacje o stawkach znaleźć można w zakładce Zasady finansowania Programu Erasmus+: https://www.umb.edu.pl/s,24435/Zasady_finansowania_Programu_Erasmus+

  Oraz w podzakładce Stawki: https://www.umb.edu.pl/s,26653/Stawki

   

  Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Frequently Asked Questions: https://www.umb.edu.pl/faq_erasmus_plus/wyjazdy_na_studia

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Programu Erasmus+

  mgr Joanna Zadykowicz

  adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Polska

  pok. nr 209 w Prawym Skrzydle Pałacu Branickich, I piętro, wejście D.

  e-mail: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl, erasmus@umb.edu.pl

  tel.: +48 85 686 53 37

  godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

  godziny przyjmowana interesantów: od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

   

   

  Biuro Programu Erasmus+

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

   

  Powrót