Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zasada 3 R.
 • Ostatnia zmiana 20.03.2020 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Zasada 3 R

   

  Zasada 3R odnosi się do polepszenia bytu i humanitarnego traktowania zwierząt doświadczalnych, w tym zwierząt laboratoryjnych, używanych podczas wszelkiego rodzaju doświadczeń naukowych i testów medycznych.

  Nazwa pochodzi od skrótów trzech słów wywodzących się z języka angielskiego: refinning, reducing, replacing.

  1. Refining - (ang. oczyszczenie, rafinacja, pozbawienie zanieczyszczeń) opiera się na maksymalnym wyeliminowaniu cierpienia zwierząt w trakcie wykonywania doświadczeń. W praktyce eliminacja cierpienia zwierząt laboratoryjnych nie zawsze jest możliwa ze względu na konieczność przeprowadzania pewnych rodzajów doświadczeń, w które cierpienie, dyskomfort, czy stres jest wpisane. Przeprowadzając eksperyment należy jednak obniżać poziom cierpienia zwierząt do minimum poprzez stosowanie leków trankwilizujących, miejscowych analgetyków, czy wprowadzenie zwierzęcia w stan narkozy, lub śpiączki farmakologicznej.

  2. Reducing (ang. zmniejszenie, obniżenie, zredukowanie) opiera się na ograniczeniu liczby zwierząt doświadczalnych do niezbędniego minimum zapewniający wiarygodny wynik ekspertmentu potwierdzony metodami statystycznymi. Jest to możliwe dzięki doborze zwierząt laboratoryjnych o odpowiednich cechach:

  • zinbredowane zwierzęta konwencjonalne
  • zwierzęta SPF
  • zwierzęta gnotobiotyczne
  • zwierzęta transgeniczne

  3. Replacing (ang. zastępowanie) zastąpienie zwierząt doświadczalnych metodami alternatywnymi, na które składają się:

  • badania na hodowlach tkankowych
  • specjalistyczne symulacje komputerowe
  • doświadczenia na fantomach (modelach fizycznych)
  • badania na ludziach - ochotnikach  

   

  Link 3R: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/alternative_en.htm