Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warunki dobrostanu w hodowli i eksperymencie.
 • Ostatnia zmiana 06.02.2023 przez Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Warunki dobrostanu w hodowli i eksperymencie

   

  W Centrum Medycyny Doświadczalnej zwierzętom utrzymywanym zarówno w hodowli, jak i eksperymencie zapewniamy optymalne warunki, w tym:

  • Stałą temperaturę (22±2ºC), wilgotność powietrza (35-60%) i nadciśnienie utrzymywane dzięki systemom klimatyzacyjnym,
  • dzień świetlny 12/12 godzin,
  • 15-krotną wymianę powietrza na godzinę (nieprzekraczającą 0,3m/s),
  • całodobową kontrolę pomieszczeń dzięki systemowi kamer 

   

  Wszystkie nasze zwierzęta utrzymywane są w kategorii higienicznej SPF (Specyfic Pathogen Free):

  • Na barierze eksperymentalnej jest to możliwe dzięki indywidualnie wentylowanym klatkom IVC, wykonanym z przezroczystego tworzywa. Niektóre eksperymenty wymagają przetrzymywania zwierząt pojedynczo, co jest dla nich sytuacją stresową. Takie klatki z przezroczystego tworzywa umożliwiają kontakt wzrokowy osobników, a przez to zmniejszają ich stres.
  • Na barierze hodowlanej możliwe jest to dzięki oddzieleniu strefy śluzami osobowymi, prysznicem i śluzami towarowymi od części czystej i brudnej, a także przestrzeganiu ścisłego reżimu sanitarnego przez pracowników.

   

  Zapewniamy stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną. Nasze zwierzęta poddawane są kontroli zdrowotności. Przeprowadzamy testy wirusologiczne, parazytologiczne oraz bakteriologiczne zgodne z wytycznymi FELASA (Federation of Laboratory Animal Science Associations).

  Naszym zwierzętom zapewniamy nieograniczony dostęp do sterylnej wody i granulatu paszowego ad libitum. Warunki ich bytowania urozmaicamy materiałami do budowy gniazd,  papierowymi rolkami służącymi do zabawy, schronienia i zgryzania. Wszystkie te elementy pozwalają na tworzenie odpowiednich mikrośrodowisk do celów rozrodczych, odpoczynku i rozładowania stresu.