• 15.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Seminarium 1

  PATOFIZJOLOGIA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

  1.  Podstawowe wiadomości dotyczące fizjologii układu odpornościowego:
  a) rodzaje odporności (czynna/bierna, swoista/nieswoista, komórkowa/humoralna)
  b) ogólne mechanizmy odpowiedzi nieswoistej i swoistej
  c) komórki układu odpornościowego i ich rola
  d) budowa i rodzaje przeciwciał (immunoglobulin)

  2. Choroby alergiczne:
  a) definicja i podstawowa terminologia chorób alergicznych (nadwrażliowość i alergia, klasyfikacja chorób alergicznych, alergeny, atopia i alergia atopowa, alergia krzyżowa)
  b) reakcje nadwrażliwości typu I, II, III, IV, V – charakterystyka, mechanizmy i przykłady chorób
  b) anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy

  3. Choroby autoimmunologiczne:
  a) definicja i podstawowa terminologia chorób autoimmunologicznych
  b) mechanizmy powstawania chorób autoimmunologicznych
  c) podziały i przykłady chorób autoimmunologicznych:
  - choroby z przewagą odpowiedzi humoralnej i komórkowej
  - choroby uogólnione i narządowo-swoiste
  d) wybrane uogólnione choroby autoimmunologiczne:
  - reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - definicja, etiopatogeneza, objawy/powikłania
  - toczeń rumieniowaty układowy (SLE) - definicja, etiopatogeneza, objawy/powikłania

   

  PATOFIZJOLOGIA KOŚCI I STAWÓW

  1. Gospodarka wapniowo-foforanowa organizmu i metabolizm kostny:

  - dokładna rola parathormonu, kalcytoniny i witaminy D3 w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej i metabolizmu kostnego

  - przyczyny i skutki hipo- i hiperkalcemii

  2. Choroby metaboliczne kości:

  - osteoporoza - definicja, przyczyny i czynniki ryzyka, patogeneza, objawy

  - osteomalacja i krzywica - definicje, przyczyny, patogeneza, objawy

  3. Dna moczanowa - przyczyny hiperurykemii; definicja, przyczyny, patogeneza, objawy i przebieg dny moczanowej

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących chorób alergicznych i autoimmunologicznych oraz kości i stawów.