• 15.02.2016 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 3

  PATOFIZJOLOGIA UKŁADU ENDOKRYNNEGO CZ. 1

  1. Przypomnienie wiadomości z anatomii i fizjologii dotyczących układu endokrynnego:

  a) gruczoły i ich hormony                         

  b) regulacja funkcji układu wydzielania wewnętrznego (czynniki regulujące wydzielanie hormonów, pętle sprzężeń zwrotnych)

  c) porównanie właściwości hormonów białkowych/peptydowych, steroidowych i pochodnych aminokwasów

  2. Zaburzenia funkcji układu endokrynnego:

  a) ogólne mechanizmy zaburzeń układu endokrynnego:

  - zaburzenia ilościowe i jakościowe syntezy hormonów

  - zaburzenia magazynowania, wydzielania i transportu hormonów

  - zaburzenia działania hormonów (procesu konwersji prohormonu w czynny hormon, odpowiedzi receptora komórkowego – rzekoma niedoczynność gruczołu, niedobór wewnątrzkomórkowych nośników hormonalnych)
  - zaburzenia katabolizmu hormonów

  b) przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania układu dokrewnego (czynniki genetyczne, choroby autoimmunologiczne, nowotwory, czynniki jatrogenne, czynniki dietetyczne, choroby innych narządów, zakażenia, itp.)

  c) definicja pierwotnej i wtórnej nadczynności/niedoczynności gruczołu

  d) ektopowe wydzielanie hormonów

  3. Zaburzenia funkcji podwzgórza i przysadki:
  a) powstawanie, regulacja wydzielania, mechanizm i efekty działania hormonów podwzgórza i przysadki

  b) nieprawidłowości czynności regulacyjnej podwzgórza
  c) przyczyny i następstwa nadmiaru i niedoboru hormon antydiuretycznego (wazopresyny, ADH, AVP):

  - moczówka prosta centralna i nerkowa
  - zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu adiuretycznego (SIADH, zespół Schwartza-Barttera)
  d) przyczyny i objawy niedoczynności i nadczynności przedniego płata przysadki, w tym:

  - przyczyny i objawy nadmiaru prolaktyny (PRL)

  - przyczyny i objawy niedoboru i nadmiaru hormonu wzrostu (GH) – karłowatość przysadkowa, gigantyzm, akromegalia

  4. Zaburzenia funkcji tarczycy:

  a) powstawanie, regulacja wydzielania, mechanizm i efekty działania hormonów tarczycy

  b) działanie jodu na tarczycę (skutki niedoboru i nadmiaru)

  c) niedoczynność tarczycy:

  - przyczyny niedoczynności pierwotnej i wtórnej tarczycy
  - objawy i skutki niedoboru hormonów tarczycy

  - śpiączka hipometaboliczna

  d) nadczynność tarczycy:

  - przyczyny nadczynności pierwotnej i wtórnej tarczycy
  - objawy i skutki nadmiaru hormonów tarczycy

  - przełom tarczycowy

  e) wole – rodzaje, przyczyny i mechanizm powstawania

  f) choroby autoimmunologiczne tarczycy (choroba Gravesa-Basedowa i choroba Hashimoto) – etiopatogeneza, objawy, charakterystyczne autoprzeciwciała

  5. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej:

  a) funkcja hormonów regulujących gospodarkę wapniowo-fosforanową (parathormonu (PTH), kalcytoniny i kalcytriolu) oraz fizjologiczna rola wapnia i fosforu w organizmie

  b) zaburzenia gospodarki wapniowej:
  - hipokalcemia – przyczyny i skutki; tężyczka – patomechanizm, rodzaje (jawna, utajona, równoważniki tężyczki)

  - hiperkalcemia – przyczyny i skutki   

  c) zaburzenia funkcji przytarczyc:
  - przyczyny niedoczynności (pierwotnej, wtórnej i rzekomej) i nadczynności (pierwotnej, wtórnej i trzeciorzędowej) przytarczyc

  - objawy i skutki  niedoczynności i nadczynności przytarczyc

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących zaburzeń hormonów przysadki, hormonów tarczycy oraz hormonów regulujących gospodarkę wapniowo-fosforanową.

  Różnicowanie zaburzeń czynności tarczycy na podstawie stężeń TSH, T4 i T3 w surowicy – interpretacja wyników badań laboratoryjnych.