• 19.03.2020 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 6

  PATOFIZJOLOGIA NACZYŃ (MIAŻDŻYCA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE).

  1. Przypomnienie wiadomości z anatomii i fizjologii układu krążenia:

  a) anatomia układu krążenia (serce i naczynia krwionośne; obieg duży i mały)

  b) naczynia tętnicze:

  - budowa ściany naczyń tętniczych (intima, media, adventitia)

  - rola wybranych elementów ściany naczyń tętniczych:

    -- śródbłonka naczyniowego (substancje wytwarzane przez śródbłonek i ich właściwości)
    -- komórek mięśni gładkich
    -- macierzy pozakomórkowej

  c) wybrane mechanizmy regulujące ciśnienie tętnicze krwi:

  - układ autonomiczny

    -- budowa, neuroprzekaźniki, receptory, wpływ na serce i naczynia

    -- odruch z baroreceptorów tętniczych

  - układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

  - substancje wytwarzane przez śródbłonek naczyniowy

  - inne (wazopresyna, peptydy natriuretyczne)
   

  2. Miażdżyca:

  a) definicja i epidemiologia miażdżycy

  b) patogeneza miażdżycy:

  - uszkodzenie śródbłonka naczyniowego  (czynniki uszkadzające śródbłonek, fenotyp dysfunkcyjnego śródbłonka)

  - wnikanie lipoprotein do ściany tętnic  i modyfikacje lipoprotein

  - gromadzenie leukocytów w ścianie naczynia

  - powstawanie komórek piankowatych

  - migracja i proliferacja komórek mięśni gładkich

  - metabolizm macierzy pozakomórkowej (procesy syntezy i rozkładu)

  - właściwości trombogenie blaszki [obowiązują wiadomości z ćwiczenia nr 6 – hemostaza i zakrzepica]

  - wapnienie blaszki miażdżycowej i jego skutki

  - owrzodzenie i pęknięcie blaszki miażdżycowej i ich skutki

  c) budowa blaszki miażdżycowej, czynniki decydujące o jej integralności oraz typy blaszek miażdżycowych (blaszki koncentryczne i ekscentryczne, blaszki stabilne i niestabilne)

  d) czynniki ryzyka miażdżycy:

  - niemodyfikowalne i modyfikowalne czynniki ryzyka miażdżycy

  - wpływ palenia papierosów, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy [obowiązują wiadomości z ćwiczenia nr 4], dyslipidemii, otyłości i braku aktywności fizycznej na rozwój miażdżycy

  e) patogeneza powikłań miażdżycy

   

  3. Nadciśnienie tętnicze:

  a) czynniki wpływające na ciśnienie tętnicze:

  - czynniki zwiększające i zmniejszające całkowity opór naczyniowy (TPR)

  - czynniki zwiększające i zmniejszające pojemność minutową serca (CO)

  - zmiany ciśnienia tętniczego zachodzące wraz z wiekiem

  b) definicje, kryteria diagnostyczne i epidemiologia nadciśnienia tętniczego

  c) nadciśnienie tętnicze pierwotne:

  - definicja i ogólna charakterstyka nadciśnienia pierwotnego

  - rola wybranych czynnikiów w patogenezie nadciśnienia pierwotnego:

    -- rola czynników genetycznych i środowiskowych

    -- rola układu współczulnego

    -- rola układu RAA

    -- rola ściany naczyń krwionośnych w tym śródbłonka naczyniowego

    -- rola nerek

    -- rola spożycia soli

    -- rola otyłości

    -- rola insulinooporności

   d) nadciśnienie tętnicze wtórne:

  - definicja i przyczyny nadciśnienia wtórnego (sercowo-naczyniowe, hormonalne, neurogenne, nerkowe, inne)

  - patogeneza wybranych postaci nadciśnienia wtórnego:

    -- nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

    -- nadciśnienie związane z endokrynopatiami (nadczynność i niedoczynność tarczycy, akromegalia, nadczynność przytarczyc, zespół Cushinga, hiperaldosteronizm pierwotny=zespół Conna, Pheochromocytoma) [obowiązują wiadomości  z ćwiczenia nr 3 i 4]

    -- nadciśnienie związanego z obturacyjnym bezdechem sennym [obowiązują wiadomości  z ćwiczenia nr 5]

  e) objawy i powikłania nadciśnienia tętniczego (patogeneza powikłań sercowych, naczyniowych, mózgowych, nerkowych, ocznych)

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących miażdżycy, zespołu metabolicznego i nadciśnienia tętniczego.