• 11.02.2016 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 11

  PATOFIZJOLOGIA UKŁADU POKARMOWEGO CZ. 2.

  1. Przypomnienie wiadomości z anatomii i fizjologii wątroby i trzustki:

  a) budowa i funkcje wątroby

  b) budowa i funkcje dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego

  c) krążenie wrotne jelitowo-wątrobowe

  d) budowa i funkcje (części zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej) trzustki

  e) trawienie pokarmu ze szczególnym uwzględnieniem enzymów trzustkowych i ich roli

   

  2. Patofizjologia wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych:

  a) rodzaje uszkodzeń wątroby – zapalenie, zwyrodnienie (w tym stłuszczenie), martwica komórek, zwłóknienie, marskość wątroby

  b) żółtaczka i cholestaza:

  - metabolizm bilirubiny i barwników żółciowych

  - definicja hiperbilirubinemii i żółtaczki

  - przyczyny hiperbilirubinemii z przewagą bilirubiny sprzężonej i niesprzężonej

  - żółtaczki przedwątrobowe, wątrobowe i zawątrobowe – przyczyny i cechy diagnostyczne

  - żółtaczki u noworodków

  - cholestaza – definicja, podział, przyczyny i skutki

  c) kamica żółciowa – definicja, rodzaje kamieni żółciowych, przyczyny i czynniki ryzyka, objawy i powikłania

  d) alkoholowa choroba wątroby – stadia choroby (zapalenie, stłuszczenie, marskość) i ich patogeneza, objawy i powikłania

  e) wirusowe zapalenia wątroby (WZW):

  - wirusy powodujące WZW (pierwotnie i wtórnie hepatotropowe)

  - ostre i przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby

  - diagnostyka serologiczna wirusowych zapaleń wątroby typu A, B i C

  f) nadciśnienie wrotne - definicja, rodzaje nadciśnienia (przedwątrobowe, wątrobowe i zawątrobowe) i ich przyczyny , objawy i powikłania

  g) niewydolność wątroby:

  - przyczyny ostrej i przewlekłej niewydolności wątroby

  - konsekwencje zaburzeń funkcji wątroby (zaburzenia w krążeniu i metabolizmie barwników żółciowych, nadciśnienie wrotne, wodobrzusze i obrzęki, encefalopatia wątrobowa, zaburzenia nerkowe i elektrolitowe, zespół wątrobowo-nerkowy, zespół wątrobowo-płucny, zaburzenia hematologiczne - niedokrwistość i zaburzenia krzepnięcia, zaburzenia hormonalne)

  h) diagnostyka laboratorjna chorób wątroby

   

  3. Patofizjologia części zewnątrzwydzielniczej trzustki:

  a) mechanizmy zabezpieczające trzustkę przed samostrawieniem

  b) ostre zapalenie trzustki (OZT) - czynniki etiologiczne, patogeneza, objawy i powikłania, zmiany w badaniach laboratoryjnych

  c) przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) - czynniki etiologiczne, patogeneza, objawy i powikłania

   

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących wątroby i trzustki.