• 15.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 4

  PATOFIZJOLOGIA UKŁADU ENDOKRYNNEGO CZ. 2

  1. Przypomnienie wiadomości z anatomii i fizjologii dotyczących układu endokrynnego:

  a) gruczoły i ich hormony                         

  b) regulacja funkcji układu wydzielania wewnętrznego (czynniki regulujące wydzielanie hormonów, pętle sprzężeń zwrotnych)

  c) porównanie właściwości hormonów białkowych/peptydowych, steroidowych i pochodnych aminokwasów

  2. Zaburzenia czynności endokrynnej trzustki:

  a) regulacja stężenia glukozy we krwi i jej zaburzenia:
  - powstawanie, regulacja wydzielania, mechanizm i efekty działania hormonów o działaniu hipoglikemizującym (insulina) i hiperglikemizującym (glukagon, hormon wzrostu, glikokortykosteroidy, katecholaminy)

  - przyczyny hipo- i hiperglikemii

  b) cukrzyca:

  - definicja i kryteria diagnostyczne cukrzycy i stanów przedcukrzycowych

  - klasyfikacja cukrzycy (cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, cukrzyca o znanej etiologii, cukrzyca ciążowa)

  - definicja insulinooporności i jej rodzaje (przedreceptorowa, receptorowa, postreceptorowa; związek pomiędzy otyłością a insulinoopornością)

  - etiopatogeneza, objawy i cechy kliniczne cukrzycy typu 1 i typu 2

  - graniczne postaci cukrzycy (LADA, MODY)

  - cukrzyca a ciąża

  - rola metaboliczna insuliny i zmiany metaboliczne w przebiegu cukrzycy

  - ostre powikłania cukrzycy – patogeneza, objawy i skutki:

    -- kwasica i śpiączka ketonowa

    -- śpiączka hiperosmolarna

    -- kwasica i śpiączka mleczanowa

    -- hipoglikemia polekowa

  - przewlekłe powikłania cukrzycy – patogeneza, objawy i skutki:

    -- ogólne mechanizmy prowadzące do przewlekłych powikłań cukrzycy (w tym patogeneza powstawania AGE i aktywacji szlaku poliolowego)

    -- powikłania makroangiopatyczne

    -- retinopatia cukrzycowa i inne powikłania oczne

    -- nefropatia cukrzycowa

    -- neuropatia cukrzycowa

    -- zespół stopy cukrzycowej

    -- inne (zmiany skórne, stawowe, kostne itp.)

  3. Zaburzenia funkcji nadnerczy:

  a) powstawanie, regulacja wydzielania, mechanizm i efekty działania hormonów nadnerczy (glikokortykosteroidów, mineralokortykosteroidów, androgenów nadnerczowych, amin katecholowych)

  b) niedoczynność kory nadnerczy:

  - przyczyny, objawy i skutki niedoczynności kory nadnerczy (pierwotnej i wtórnej)

  - przyczyny ostrej niewydolności kory nadnerczy (przełomu nadnerczowego)

  - choroba Addisona (cisawica) – etiopatogeneza, objawy i skutki

  - hipoaldosteronizm - przyczyny, objawy i skutki hipoaldosteronizmu pierwotnegoi wtórnego

  c) nadczynność kory nadnerczy:

  - hiperkortyzolizm – przyczyny, objawy i skutki zespołu Cushinga (zależnego i niezależnego od ACTH)

  - hiperaldosteronizm – przyczyny, objawy i skutki hiperaldosteronizmu pierwotnego (zespół Conna) i wtórnego

  d) zespoły nadnerczowo-płciowe:

  - objawy i skutki nadmiaru androgenów nadnerczowych

  - wrodzony przerost nadnerczy z niedoboru 21-hydroksylazy – etiopatogeneza, postaci (z utratą i bez utraty soli), objawy i skutki

  e) guz chromochłonny nadnerczy (Pheochromocytoma) – etiopatogeneza, objawy i skutki

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących zaburzeń hormonów trzustki, hormonów nadnerczy i hormonów płciowych.