• 15.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Seminarium 3

  ZABURZENIA ODŻYWIANIA

  1. Regulacja przyjmowania pokarmu (ośrodki głodu i sytości w podwzgórzu; rola greliny i leptyny; substancje oreksygeniczne i anoreksygeniczne)

  2. Anoreksja – definicja, przyczyny/czynniki ryzyka, skutki

  3. Bulimia – definicja, przyczyny/czynniki ryzyka, skutki

  4. Ortoreksja – definicja

   

  OTYŁOŚĆ

  1. Substancje hormonalne produkowane przez tkankę tłuszczową (właściwości leptyny, rezystyny i adiponektyny)

  2. Otyłość – definicje, rodzaje otyłości, diagnostyka (BMI, WHR i inne parametry)

  3. Otyłość a insulinooporność

  4. Choroby związane z otyłością

  5. Korzyści wynikające z redukcji masy ciała.