• 15.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Seminarium 2

  STAROŚĆ I STARZENIE SIĘ

  1. Definicje: starość, starzenie, geriatria, gerontologia

  2. Demograficzne aspekty procesu starzenia się

  3. Teorie starzenia

  4. Progerie – definicja, objawy

  5. Konsekwencje starzenia w obrębie wybranych układów i narządów: w układzie nerwowym, w narządach zmysłów, w układzie ruchu, w układzie krążenia, w układzie oddechowym, w układzie pokarmowym, w układzie wydalniczym, w układzie odpornościowym, w układzie endokrynnym, w układzie rozrodczym (menopauza i klimakterium, andropauza), w skórze

  6. Patologie w wieku starszym - „in ageing” i „of ageing”

  7. Wielkie zespoły geriatryczne

  8. Strategie zapobiegające starzeniu się („anti-aging”)

   

  ZABURZENIA UKŁADU ROZRODCZEGO

  1. Fizjologia układu rozrodczego i hormonów płciowych:

  a) budowa anatomiczna układu rozrodczego męskiego i żeńskiego

  b) determinacja płci, cechy płciowe

  c) powstawanie, regulacja wydzielania, mechanizm i efekty działania hormonów płciowych (androgenów, estrogenów, gestagenów); hormonalna regulacja cyklu miesiączkowego

  d) zapłodnienie i ciąża

  2. Przyczyny i skutki nadmiaru i niedoboru hormonów płciowych:

  a) przyczyny i następstwa nadmiaru i niedoboru androgenów

  b) przyczyny i następstwa nadmiaru i niedoboru estrogenów i gestagenów (progesteronu)

  3. Zaburzenia miesiączkowania – rodzaje, ogólne przyczyny, zespół policystycznych jajników (PCOS) – jako najczęstsza przyczyna

  4. Zaburzenia parametrów nasienia – rodzaje, ogólne przyczyny

  5. Zaburzenie dojrzewania – rodzaje, ogólne przyczyny

  6. Niepłodność – definicja, ogólne przyczyny/czynniki ryzyka