• 15.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Seminarium 4

  PATOFIZJOLOGIA UKŁADU BIAŁOKRWINKOWEGO. CHOROBY ROZROSTOWE UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO.

  1. Patofizjologia układu białokrwinkowego:

  a) przypomnienie wiadomości z fizjologii układu białokrwinkowego (szeregi rozwojowe)

  b) podstawowe parametry morfologii krwi (znajomość norm WBC i liczby poszczególnych typów krwinek białych we krwi)

  c) leukopenia, agranulocytoza, leukocytoza, pancytopenia – definicje i ogólne przyczyny

  d) przesunięcia w obrazie leukocytów we krwi

  e) definicje i przyczyny zaburzeń ilościowych poszczególnych typów białych krwinek (neutrofila, eozynofilia, bazofilia, limfocytoza, monocytoza,neutropenia, eozynopenia, bazopenia, limfopenia, monocytopenia)

  2. Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego i chłonnego:

  a) przypomnienie wiadomości z fizjologii hematopoezy

  b) podstawowe badania diagnostyczne (morfologia krwi, badanie szpiku, immunofenotypowanie komórek)

  c) ogólna klasyfikacja chorób rozrostowych układu krwiotwórczego

  d) białaczki:

  - białaczka - definicje, klasyfikacja, patogeneza, przyczyny i objawy

  - przewlekła białaczka szpikowa (CML) - definicja, przyczyny i czynniki ryzyka, objawy i zmiany w testach laboratoryjnych

  - białaczki ostre (ostra białaczka szpikowa – AML, ostra białaczka limfoblastyczna – ALL) - definicja, przyczyny i czynniki ryzyka, objawy i zmiany w testach laboratoryjnych

  - przewlekła białaczka limfatyczna (CLL) - definicja, przyczyny i czynniki ryzyka, objawy i zmiany w testach laboratoryjnych

  e) gammapatie monoklonalne:

  - definicja i klasyfikacja gammapatii monoklonalnych

  - szpiczak mnogi - definicja, przyczyny i czynniki ryzyka, objawy i zmiany w testach laboratoryjnych

  f) chłoniaki:

  - definicja (w tym różnica pomiędzy chłoniakami a białaczkami), klasyfikacja (chłoniaki zarnicze i nieziarnicze), przyczyny i czynniki ryzyka, objawy