Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. BADANIA NAUKOWE .