Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktoranci UMB gospodarzami I Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD.
 • Ostatnia zmiana 12.04.2018 przez Medyk Białostocki

  Doktoranci UMB gospodarzami I Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD

  16-18 lutego, w Pałacu Branickich, mieliśmy okazję gościć zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD). Gospodarzami I otwartego posiedzenia KRD był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Samorząd Doktorantów UMB), Uniwersytet w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka.

  W wydarzeniu, oprócz doktorantów, będących przedstawicielami uczelni medycznych, technicznych oraz o profilu humanistycznym, uczestniczyły władze białostockich uczelni, w tym JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert Ciborowski, prorektor UMB ds. nauki prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor UMB ds. studenckich prof. dr hab. Adrian Chabowski oraz kierownicy studiów doktoranckich na UMB oraz Politechnice Białostockiej. W tak zróżnicowanym gronie pozwoliliśmy sobie na gorącą dyskusję na temat przyszłości kształcenia wyższego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki uzyskania stopnia naukowego doktora rysowanego przez „Konstytucję dla Nauki” (Ustawa 2.0). Nowa wersja „Konstytucji dla Nauki”, która została ogłoszona 22 stycznia 2018 różni się od pierwotnej. W wyniku prowadzonych konsultacji spośród ponad 3000 przedstawionych uwag, 406 uwzględniono w całości, a 317 częściowo. Uzasadnionym wydaje się przedyskutowanie zaproponowanych zmian, a spotkanie w Białymstoku było ku temu bardzo dobrą okazją.

  - Jednym z podstawowych celów statutowych KRD jest stworzenie wspólnej platformy do wymiany doświadczeń i wzajemnej współpracy doktorantów różnych nauk w całej Polsce. Posiedzenia zarządu organizowane są w rozmaitych jednostkach naukowych w kraju. Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów ze wszystkich ośrodków naukowych jest dla nas priorytetowe, ponieważ poszerza wiedzę dotyczącą praw i obowiązków doktorantów, które nie wszędzie są respektowane. Aktualnie, korzystając z ustawowego prawa do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów, na pierwszym planie naszych działań znajduje się tzw. „Konstytucja Dla Nauki”. W programie obrad zaplanowano zatem jako najistotniejszy punkt debatę o proponowanych zmianach w nowej ustawie. W związku z tym, że w zdecydowanej mierze KRD opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, wypracowanie stanowiska będącego głosem wszystkich doktorantów w Polsce będzie najistotniejszym wynikiem spotkania w Białymstoku - mówi mgr Joanna Tomaszewska, doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, członkini zarządu KRD.

  Podczas I otwartego posiedzenia KRD, wybrany w grudniu zarząd przedstawił plany na nadchodzący rok. Wśród nich wyjątkowo interesujący wydaje się projekt, który będzie miał na celu ocenę zdrowia psychicznego doktorantów i młodych naukowców. Z tego miejsca zachęcamy do śledzenia facebookowego profilu Samorządu Doktorantów UMB, gdzie będziemy nagłaśniać postępy w realizacji przedsięwzięcia. Innym, zapowiedzianym na zjeździe, ważnym z medycznego punktu widzenia pomysłem, jest zachęcanie doktorantów do większej aktywności fizycznej. W tej kwestii również mamy propozycję dla lokalnych doktorantów w postaci zorganizowanych zajęć sportowych na UMB. Zarząd KRD zachęcał wszystkich do zapoznania się z instytucją Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej (NAWA), gdzie już niedługo pojawią się pilotażowe edycje konkursów grantowych na mobilność krótko-, średnio- i długookresową. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia poczynań KRD, zwłaszcza że w planach umieszczony został szereg szkoleń przeznaczonych właśnie dla doktorantów.

  Jesteśmy niezwykle wdzięczni władzom uczelni za okazane nam wsparcie przy organizacji tego oraz innych wydarzeń. Ze swojej strony możemy obiecać, że nie damy o sobie zapomnieć i już planujemy kolejne eventy.

   

  mgr Karolina Nowak

  wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów UMB

   

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.