Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zespół.
 • Ostatnia zmiana 30.08.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zespół

  Pełnomocnik Rektora ds. Doskonałości Dydaktycznej / Kierownik Projektu

  • prof. dr hab Adrian Chabowski

   

  Interdyscyplinarny Zespół ds. Doskonałości Dydaktycznej

  • 11 Liderów Doskonałości Dydaktycznej - nauczyciele akademiccy wybrani w drodze otwartego konkursu
  • 3 Liderów Doskonałości Cyfrowej - nauczyciele akademiccy wybrani w drodze otwartego konkursu
  • Kierownik Działu Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia  - mgr Małgorzata Żynel
  • Kierownik Działu Projektów Pomocowych - mgr Joanna Witkowska
  • Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej - dr Tomasz Maliszewski
  • Kierownik Sekcji ds. Planowania i Rozliczania Obciążeń Dydaktycznych - mgr Dorota Bayer

   

   

  POWRÓT