Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekty realizowane ze środków budżetu państwa.