Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Materiały z konferencji antykorupcyjnej.