Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Parkingi UMB.
 • Ostatnia zmiana 12.10.2023 przez Administrator UMB

  Parkingi UMB

  Zarządzenie nr 7/2023 Kanclerza UMB z dnia 19.09.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Parkingu UMB

   

  Cennik opłat abonamentowych za korzystanie z parkingu UMB w roku akademickim 2023/2024:

  • ul. Jana Kilińskiego 1 – Dziedziniec Pałacu Branickich – 60 zł za każdy miesiąc

  • ul. Adama Mickiewicza 2C – Collegium Primum – 30 zł za każdy miesiąc

  • ul. Adama Mickiewicza 2C – Collegium Universum,  Euroregionalne Centrum Farmacji,  Dom Studenta Nr 1 – 30 zł za każdy miesiąc

  • ul. Jerzego Waszyngtona 15 – parking wielopoziomowy,  Jerzego Waszyngtona 13, 13A – 90 zł za każdy miesiąc

  • ul. Szpitalna 30 – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Medycyny Doświadczalnej – 30 zł za każdy miesiąc

  • ul. Szpitalna 37 – Wydziału Nauk o Zdrowiu – 30 zł za każdy miesiąc

  • ul. M. Wołodyjowskiego 1 – Hala Sportowa – 30 zł za każdy miesiąc

  • ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7A – 30 zł za każdy miesiąc

  • ul. Mieszka I 4B – 30 zł za każdy miesiąc

  • ul. Jacka Kuronia 7 – 30 zł za każdy miesiąc

   

  Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stosowany w obrocie krajowym:

  40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

  z zaznaczeniem w tytule wpłaty osoby, której opłata dotyczy i lokalizacji parkingu.

  Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail: parking@umb.edu.pl

   

  Sposób wniesienia opłaty:


  a) jednorazowo do 31 października bieżącego roku za okres 12 miesięcy – na konto Uczelni wskazane powyżej,


  b) w dwóch ratach:

  - I rata do 31 października bieżącego roku za okres 6 miesięcy,

  - II rata do 30 kwietnia następnego roku za okres 6 miesięcy - również na konto Uczelni.

   

  Studenci mogą nabyć abonament na wjazd wyłącznie na parking przy ulicy Adama Mickiewicza 2C na podstawie listy sporządzonej przez Samorząd Studentów, przedłożonej w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Usług. Liczba miejsc do dyspozycji ustalana jest każdego roku przez Kanclerza.

   

  Zapytania o parking proszę kierować mailowo na adres: parking@umb.edu.pl