Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wnioskowanie o zakup towarów i usług.
 • Ostatnia zmiana 25.08.2023 przez Administrator UMB

  Wnioskowanie o zakup towarów i usług


  Informacja o sposobie wnioskowania o zakup:

   

  Szanowni Państwo,

  w związku z wdrożeniem kompletnego procesu elektronicznej obsługi zakupów, od dnia 01.09.2023, wszystkie zapotrzebowania na zakupy towarów i usług od dostawców zewnętrznych należy składać w systemie SAP. Po tym terminie zapotrzebowania składane na formularzach papierowych oraz drogą mailową nie będą rozpatrywane/realizowane.

   

  Wyjątek stanowią zakupy inwestycyjne ze środków poza projektowych, które należy składać w formie papierowej i dostarczyć do Działu Zaopatrzenia bądź Działu Informatyki. Zamawianie prac konserwacyjnych, napraw instalacji, malowania pomieszczeń, naprawy mebli – należy zgłaszać do Działu Konserwacji i Eksploatacji.

  Wzory dokumentów:

   

  W przypadku trudności związanych z obsługą systemu, wsparcia w procesie udzielają:

   - Sekcja ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (zisz@umb.edu.pl, +48 85 748 54 26)

  • szkolenia - Monika Wróblewska-Kupis, e-mail:  monika.wroblewska-kupis@umb.edu.pl tel.:  +48 85 686 51 82,

  • zakładanie kont użytkowników, logowanie Anna Bielecka Odyniec, e-mail:  anna.bielecka-odyniec@umb.edu.pl, tel.:  +48 85 686 51 82,

  • zgłaszanie błędów/uwag – Elżbieta Matuk, e-mail:  elzbieta.matuk@umb.edu.pl, tel.:  +48 85 748 54 26 

  - w kwestii wskazania zespołu projektowego i nadania mu ról lub pomocy w wyborze odpowiedniego elementu PSP dla danego zakupu projektowego, czy też potwierdzenia merytorycznego ze środków projektowych – Dział Rozwoju i Ewaluacji, Dział Nauki, Dział Projektów Pomocowych, Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, Dział Współpracy Międzynarodowej, Dział Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia

  - wsparcie merytoryczne w zakresie użycia indeksu materiałowego lub grupy materiałowej i zaopatrzeniowej, wycen – Dział Zaopatrzenia, Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług, Dział Informatyki, Biblioteka 

  - pomoc w określaniu obiektów kontrolingowych, wybór MPK lub źródła finansowania – Mirosława Janowska e-mail: miroslawa.janowska@umb.edu.pl, tel.:  +48 85 748-54-18

   

  Cenniki towarów Działu Zaopatrzenia: