Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jednostki ogólnouczelniane.