Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. STUDENCI OŚWIADCZENIA RODO.
 • Ostatnia zmiana 09.06.2022 przez Dział Organizacji i Kontroli

  STUDENCI OŚWIADCZENIA RODO

  Dostęp studentów do danych osobowych w Uczelni:

  Zgodnie z wewnętrznymi przepisami w Uczelni każda osoba przetwarzająca dane osobowe powinna:

  1) znać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

  link do strony z terminami szkoleń

  materiały szkoleniowe

  2) posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane przez Administratora

  wzór upoważnienia

  3) podpisać oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania w poufności danych osobowych, do których będą mieli dostęp wzór oświadczenia