Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Cukrzyca w rodzinie, cukrzyca u dziecka.
 • Ostatnia zmiana 08.03.2019 przez Medyk Białostocki

  Cukrzyca w rodzinie, cukrzyca u dziecka

  Prof. Artur Bossowski został koordynatorem ogólnopolskiego projektu badawczego dotyczącego wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 w rodzinach z tym obciążeniem. Badania będą realizowane we współpracy z prestiżowym laboratorium FIRS Lab w Cardiff, kierowanym przez prof. Bernarda Smitha.

  Szacuje się, że ryzyko zachorowania uwzględniając stopień pokrewieństwa wynosi 40 proc. dla bliźniaka jednojajowego, 6-17 proc. dla rodzeństwa, 1-4 proc. u potomstwa matek chorych na DM1, 3-8 proc. u potomstwa ojców chorych na DM1, 30 proc. u obojga rodziców chorych na DM1.

  Wykrycie obecności przeciwciał w stadium przedobjawowym stwarza możliwość objęcia pacjenta ścisłą opieką diabetologiczną, a także wdrożenia profilaktycznych zmian dietetycznych oraz indywidulaną edukację rodziny dziecka.

  - Obecnie w Polsce cukrzyca jest rozpoznawana najczęściej dopiero w momencie wystąpienia objawów klinicznych, a u około 1/3 pacjentów zagrażającej życiu kwasicy ketonowej z koniecznością hospitalizacji i zwiększonych nakładów finansowych ma opiekę medyczną - informuje prof. Bossowski z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii szpitala dziecięcego w Białymstoku.

  Stąd pomysł na projekt badawczy o nazwie „Przesiewowa ocena występowania przeciwciał przeciw elementom wysp trzustkowych u dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy typu 1”. Badanie będzie dwuetapowe. Najpierw ośrodki realizujące projekt (Białystok, Łódź, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Warszawa, Lublin, Katowice) przeprowadzą wśród wybranej przez siebie grupy rodzin wywiady w kierunku cukrzycy typu 1. Następnie spośród tej wyselekcjonowanej grupy zostanie wybranych będzie 500 maluchów do badania krwi. Finalnie te próbki zostaną przebadane we współpracy z ośrodkiem FIRS Ltd Cardiff. Całość badań zaplanowano na 2019 rok.

  Cukrzyca typu 1 jest zaliczana do najczęstszych przewlekłych chorób metabolicznych ujawniających się u dzieci. W ostatnich 20 latach zaobserwowano ok. 300-procentowy wzrost liczby zachorowań, szczególnie w grupie dzieci najmłodszych. Obecność przeciwciał może być stwierdzona we krwi obwodowej wiele lat przed wystąpieniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.