Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. II Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek 2020.
 • Ostatnia zmiana 16.11.2020 przez Medyk Białostocki

  II Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek 2020

  Na początku bieżącego roku Światowa Organizacja Zdrowia oraz Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem wydały aktualne raporty dotyczące chorób nowotworowych. Ostrzegają one przed gwałtownym wzrostem zachorowań na raka oraz umieralności z tego powodu.

  Przy utrzymaniu obecnego stylu życia obfitującego w zachowania ryzykowne w ciągu najbliższych dwóch dekad liczba diagnozowanych nowotworów na świecie ma wzrosnąć aż o 60%. Jednak co najmniej 7 milionów ludzkich istnień może zostać ocalonych dzięki wprowadzeniu zmian, takich jak kontrola używania tytoniu. Jako najbardziej znaczące i pożądane działania w zakresie zachowań prozdrowotnych, obok tych na poziomie systemowym, wymienia się zmiany na poziomie pojedynczych obywateli. Ważną kwestią jest tworzenie i popularyzowanie organizacji promujących zdrowy tryb życia, a także odpowiednia strategia w edukacji prozdrowotnej.

  Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi ONCOweek 2020, czyli II Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych. Odbędzie się on w dniach 30 listopada - 6 grudnia 2020 r. Tegoroczna edycja, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zostanie przeprowadzona głównie on-line. Udział w konferencjach tematycznych jest bezpłatny. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja THORAX skupiająca przede wszystkim pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale także osoby spoza środowiska naszej Alma Mater.

  ONCOweek 2020 rozpocznie się w poniedziałek, 30 listopada, konferencją prasową. W tym dniu została również przewidziana konferencja uczniowska „Wybieram zdrowie 2020” skierowana do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. Jej myślą przewodnią będzie promocja zdrowego stylu życia bez papierosów.

  Na trzy pierwsze dni grudnia zostały zaplanowane wydarzenia medialne z udziałem prelegentów i organizatorów wydarzenia. Każdy dzień będzie poświęcony tematyce nowotworów o innej lokalizacji. I tak we wtorek motywem przewodnim będą nowotwory płuc, w środę nowotwory skóry, a w czwartek - okolicy głowy i szyi.

  W piątek 4 grudnia odbędzie się konferencja NGO pt. „Organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów w czasie pandemii COVID‐19”. W ramach niej m.in. zostaną przeprowadzone tematyczne warsztaty, a także, we współpracy z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, nastąpi omówienie raportu dotyczącego NGO.

  5 grudnia to główny dzień Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych. W sobotę bowiem będą miały miejsce dwie konferencje. Pierwsza z nich pt. „Leczenie onkologiczne w czasie trwania pandemii COVID‐19, poszukiwanie dobrych praktyk” skierowana jest do lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, druga zaś: „Nowotwór pod czujnym okiem w dobie pandemii COVID-19” - do studentów. Obie rozpoczną się interesującym wykładem inauguracyjnym. W ramach zarówno konferencji lekarskiej, jak i studenckiej, zostaną przeprowadzone cztery sesje dotyczące nowotworów płuc, skóry, głowy i szyi oraz wyzwań stojących przed personelem medycznym w czasie pandemii.

  W niedzielę 6 grudnia odbędzie się konferencja otwarta skierowana do mieszkańców Podlasia: pacjentów onkologicznych, ich rodzin oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębianiem tematyki związanej z profilaktyką i leczeniem chorób nowotworowych, a także dostępem do świadczeń medycznych. Niech do refleksji i troski o własne zdrowie skłania wymowny temat ostatniej konferencji: „Moje zdrowie w moich rękach 2020”.

  Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie www.oncoweek.pl

  Miłosz Nesterowicz, członek Komitetu Organizacyjnego ONCOweek 2020

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.