Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich.